Minilex - Lakipuhelin

Tutkimus- ja kehitysyhteistyö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tutkimus- ja kehityssopimuksessa osapuolet sopivat yhdessä harjoitettavasta tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä tai yhteistyöstä tutkimuksen tulosten hyödyntämisessä. Tällaiset sopimukset koskevat usein esimerkiksi järjestelmällistä tutkimusta tai kokeiden toteuttamista, tarvittavien laitteistojen järjestämistä tai immateriaalioikeuksien hankkimista tutkimus- ja kehitystyön tuloksiin.

Tutkimus- ja kehityssopimuksia koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen piiriin kuuluvat sellaiset sopimukset, joiden tarkoituksena on yhteinen tutkimus- ja kehitystyö. Osapuolet voivat myös sopia tutkimus- ja kehitystyön yhteisestä hyödyntämisestä. Ryhmäpoikkeusasetusta sovelletaan, jos yhteistyön tulokset ovat kaikkien osapuolten saatavissa jatkotutkimusta tai hyödyntämistä varten. Silloin kun sopimus koskee vain yhteistä tutkimus- ja kehitystyötä, jokaisen osapuolen on oltava vapaa hyödyntämään itsenäisesti yhteisiä tuloksia ja hyödyntämiseen tarvittavaa aikaisempaa taitotietoa.

Tutkimus- ja kehityssopimukset kuuluvat ryhmäpoikkeusasetuksen piiriin ja ovat siten sallittuja, jos keskenään kilpailevien sopimusosapuolten yhteinen markkinaosuus merkityksellisillä markkinoilla ei ylitä 25 prosenttia. Mikäli tämä osapuolien yhteenlaskettu markkinaosuus ylittyy, tulee sopimuksen sallittavuus erikseen arvioitavaksi. Menettely kuuluu ryhmäpoikkeuksen piiriin vain, jos se ei sisällä vakavia kilpailunrajoituksia, kuten hinnoista sopimista tai tuotannon tai myynnin rajoittamista. Markkinaosuutta laskettaessa merkityksellisille markkinoille kuuluvat sellaiset tuotteet, joita voidaan parantaa sopimustuotteilla tai jotka voidaan korvata niillä. Jos osapuolten välillä ei ole kilpailua markkinoilla, on tutkimus- ja kehitysyhteistyösopimukset tietyin edellytyksin sallittuja niin kauan kuin tutkimus jatkuu, eikä tällöin lasketa esimerkiksi yritysten markkinaosuuksia.

Yhteistyö tutkimus- ja kehitystyössä sekä tulosten hyödyntämisessä edistää yleensä teknistä ja taloudellista kehitystä, koska se johtaa taitotiedon leviämiseen osapuolten keskuudessa ja poistaa päällekkäisyyksiä tutkimus- ja kehitystyössä. Kuluttajien voidaan odottaa hyötyvän tutkimus- ja kehitystoiminnan tehostumisesta markkinoille tulevien uusien palveluiden ja tavaroiden kautta tai hintojen alenemisena. Kuitenkin tutkimus- ja kehitystyötä koskevilla sopimuksilla saatetaan joissain tapauksissa estää, rajoittaa tai vääristää kilpailua, jolloin järjestely lähtökohtaisesti katsotaan kielletyksi kilpailunrajoitukseksi. Tällöin arvioidaan kyseisen järjestelyn hyötyjä suhteessa kilpailun rajoittamisesta aiheutuviin haittoihin. Tarvittaessa kannattaa kysyä asiantuntijoilta neuvoa, jos jokin kilpailuoikeudellinen ongelma vaivaa mieltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa