Minilex - Lakipuhelin

Tuotannon rajoittaminen ja markkinoiden jakaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiellettyjä horisontaalisen yhteistyön muotoja ovat myös sellaiset sopimukset, päätökset ja menettelytavat, joilla rajoitetaan tai valvotaan tuotantoa, markkinoita, teknistä kehitystä taikka investointeja. Kiellettyjä ovat myös järjestelyt, joilla jaetaan markkinoita tai hankintalähteitä.

Tuotannon rajoittaminen tapahtuu tavallisesti yritysten tuotantokiintiöitä koskevilla sopimuksilla tai muilla vastaavilla järjestelyillä. Rajoitusten vuoksi tuotantorakenne ei sopeudu tarkoituksenmukaisesti vallitsevaan kysyntätilanteeseen. Näin käy esimerkiksi yritysten sopiessa yhdessä tuotteen tuotantomääristä, jotka ovat pienempiä kuin markkinoilla oleva kysyntä. Tällöin kysynnän ollessa tarjontaa suurempi voivat yritykset yleensä nostaa tuotteensa hintaa. Tuotannonrajoitukset tähtäävätkin usein tietyn hintatason ylläpitämiseen siten, että se pysyisi suhteellisen korkeana.

Markkinoiden jakamisella tarkoitetaan markkina-alueiden, markkinaosuuksien tai asiakkaiden jakamista. Tämä on haitallista, koska yrityksellä ei siten ole kilpailijoita tietyllä alueella. Kilpailun puuttuminen ei kannusta yritystä tehostamaan toimintaansa tai osallistumaan hintakilpailuun. Tällöin kuluttajien valintamahdollisuudet hinta- ja laatuvertailujen tekemiseen vaikeutuvat. Markkinoiden jakaminen on siten yksi tapa nostaa keinotekoisesti hyödykkeen hintatasoa.

Hankintalähteiden jakaminen taas tarkoittaa samalla tuotanto- tai jakeluportaalla toimivien yritysten järjestelyä, jolla jaetaan tavarantoimittajia ja -toimituksia. Kyseessä on tällöin ostokartelli. Yritykset voivat vähentää tuotantoaan myös tekemällä keskinäisiä erikoistumis- ja rationalisoimissopimuksia. Näiden sopimusten avulla yritykset voivat keskittyä tietyn hyödykkeen tuotantoon tai vastaavasti luopua jonkin hyödykkeen tuotannosta. Tämä voi tehostaa tuotantoa ja samalla laskea hyödykkeen hintatasoa, koska yritykset voivat keskittyä tiettyyn tuotantoon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa