Minilex - Lakipuhelin

Turvaamistoimet lopettavat toiminimen luvattoman käytön

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joskus jonkun toiminimen käytöstä voi aiheutua niin paljon haittaa, että sen käyttö on estettävä. Jos toiminimi tai sen käyttö on hyvän tavan vastaista tai vaarantaa yleistä järjestystä tai johtaa yleisöä harhaan, tuomioistuin voi siinä laajuudessa kuin havaitaan tarpeelliseksi sakon uhalla kieltää toiminimen haltijaa käyttämästä sitä. Kuitenkin joskus tämä kielto ei riitä, vaan tuomiolla kiellettyä toimintaa jatketaan yhä. Tällöin tuomitessaan elinkeinonharjoittajan kieltotuomion perusteella asetettuun uhkasakkoon, tuomioistuin voi määrätä, sen mukaan kuin havaitaan kohtuulliseksi, myös tiettyjä turvaamistoimia käytettäväksi. Turvaamistoimet ulotetaan niin laajalle kuin on välttämätöntä. Tarkoituksena on estää loukkauksen toistuminen, mutta ei kuitenkaan turhaan rajoittaa osapuolten oikeuksia. Turvaamistoimena voidaan määrätä, että toiminimi, joka luvattomasti on pantu liikekilpeen, tavaraan, pakkaukseen, mainoslehteen, liikeasiakirjaan tai muuhun sellaiseen, on siitä poistettava tai että toiminimeä on muunnettava niin, ettei sitä enää voida käyttää väärin. Jos tällainen toimenpide ei ole muutoin toteutettavissa, voidaan määrätä, että omaisuus, johon toiminimi on pantu, on hävitettävä tai että sitä on tarpeellisilta osin muutettava. Tämä vaihtoehto tulee kyseeseen lähinnä silloin, kun toiminimeä ei voi tavaroista poistaa ilman että tavarat vahingoittuvat. Loukkaavan toiminnan jatkuminen voidaan siis tehokkaasti estää viimeistään näillä turvaamistoimilla. Milloin toisen oikeutta toiminimeen on loukattu, tuomioistuin saa sen vaatimuksesta, jonka oikeutta on loukattu, määrätä ryhdyttäväksi turvaamistoimenpiteeseen sen mukaan kuin katsotaan tarpeelliseksi loukkauksen toistumisen ehkäisemiseksi. Tuomioistuin voi myös määrätä toiminimeä loukkaavan omaisuuden toistaiseksi takavarikkoon, jos kieltotuomion yhteydessä asetetun uhkasakon asettamispäätöksessä määrättyä velvoitetta eli kieltoa toistaa loukkaustekoa ei noudateta. Sama pätee, jos on syytä olettaa toiminimen loukkausrikoksen tapahtuneen eli voidaan olettaa jonkun tahallaan loukanneen toisen oikeutta toiminimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa