Minilex - Lakipuhelin

Toiminnanharjoittajan ympäristövastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan tässä sellaisia luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä, jotka harjoittavat pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa tai jotka tosiasiallisesti määräävät tästä toiminnasta. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Tätä kutsutaan selvilläolovelvollisuudeksi.

Toiminnanharjoittajan on myös viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin mahdollisen pilaantumisen ehkäisemiseksi ja jos pilaantumista on jo aiheutunut, sen rajoittamiseksi mahdollisimman vähäiseksi. Tätä kutsutaan pilaantumisen torjuntavelvollisuudeksi.

Yleensäkin jokaisella toiminnanharjoittajalla on vastuu aiheuttamistaan jätteistä. Jos toiminnanharjoittajalla syntyy toiminnassaan jatkuvasti jätettä, on hänen huolehdittava jätteen huollosta. Ensisijaisesti on kuitenkin huolehdittava, että jätettä syntyy toiminnassa mahdollisimman vähän.

Raaka-aineita ja materiaaleja on myös käytettävä säästeliäästi. Tuotteen valmistajan ja sen maahantuojan on huolehdittava, että tuote on kierrätyskelpoinen eikä aiheuta jätteenä vaaraa. Toiminnanharjoittajan on itse huolehdittava jätteen keräyksen ja kuljetuksen järjestämisestä. Toiminnanharjoittaja voi järjestää jätehuollon itse tai luovuttaa jätteen muualle huollettavaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa