Minilex - Lakipuhelin

Toiminimisuoja alkaa heti, kun rekisteröintiä on haettu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Arvioitaessa sitä, kumpi toiminimi on otettu käyttöön ensin, on kiinnitettävä huomiota rekisteröimisajankohtaan. Rekisteröintiin perustuva yksinoikeus alkaa siitä päivästä, jona ilmoitus on saapunut oikealle viranomaiselle. Käytännössä tällaisia viranomaisia, joille ilmoituksen voi jättää, ovat Patentti- ja rekisterihallitus, maistraatit, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ja verovirastot. Yksinoikeuden alkamispäivä ei kuitenkaan aina ole sanottu hakemispäivä vaan se voi olla myös jokin muu päivä. Esimerkiksi osakeyhtiön sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä rekisteröintiin perustuva oikeus toiminimeen on voimassa päivästä, jona sulautumis- tai jakautumissuunnitelma on saapunut rekisteriviranomaiselle rekisteröintiä varten. Sama koskee rekisteröintiin perustuvaa oikeutta toiminimeen osuuskunnan osakeyhtiöksi muuttamisen yhteydessä. Jos elinkeinonharjoittaja on hakenut rekisteriviranomaiselta ennakkotietoa toiminimen rekisteröimisen edellytyksistä, yksinoikeus toiminimeen on voimassa päivästä, jona hakemus on jätetty rekisteriviranomaiselle. Yksinoikeutta ei ole, jos rekisteriviranomainen ennakkotietoa koskevaan hakemukseen antamassaan päätöksessä toteaa, ettei ennakkotietoa voida antaa tai jos elinkeinonharjoittaja ei ole ilmoittanut toiminimeä merkittäväksi rekisteriin kuuden kuukauden kuluessa yksinoikeuden alkamisesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa