Minilex - Lakipuhelin

Toiminimen loukkauksesta voidaan määrätä hyvityksiä ja vahingonkorvauksia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toiminimen loukkaus saattaa aiheuttaa loukatulle vahinkoa. Jottei loukattu joudu yksin kantamaan aiheutuneita seurauksia, tuomioistuin voi määrätä toiminimen loukkauksesta vahingonkorvauksia. Korvattava vahinko on taloudellista ja voi johtua esimerkiksi liikearvon vähentymisestä. Aineettomat vahingot, kuten henkinen kärsimys, eivät pääsääntöisesti kuulu korvattaviin vahinkoihin. Lisäksi loukattu voi joutua maksamaan kohtuullisen hyvityksen toiminimen käyttämisestä. Loukkaajan tarkoitusperät tulevat huomioon otettavaksi korvauksen määräämisessä. Elinkeinonharjoittaja, jonka elinkeinotoiminnassa on tahallisesti tai huolimattomuudesta loukattu toisen oikeutta toiminimeen, on velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen toiminimen käyttämisestä sekä korvaamaan loukkauksesta aiheutuneen vahingon. Jos huolimattomuus on vain lievää, voidaan korvausta vahingosta sovitella. Korvauksen määrä harkitaan aina tapauskohtaisesti, koska esimerkiksi sekoitettavuutta voi olla vaikea arvioida. Monitulkintaisesta tapauksesta olisi kohtuutonta määrätä täysiä korvauksia. Jos loukkauksessa ei ole kyse edes huolimattomuudesta, vahingonkorvauksia ei tarvitse maksaa, mutta toiminimen käytöstä on kuitenkin suoritettava loukatulle kohtuullinen hyvitys. Käytännössä oletetaan, että elinkeinonharjoittaja selvittää, onko kaupparekisteriin merkitty samanlaista toiminimeä. Jos hän ei ole näin tehnyt, joutuu hän kärsimään mahdolliset seuraukset ja maksamaan vahingonkorvauksia loukatulle, sillä rekisterimerkinnällä on tietty julkisuusvaikutus ja sen katsotaan tulleen kaikkien tietoon. Voidaan myös edellyttää että toiminimen käyttöön ottamisen yhteydessä elinkeinonharjoittaja ottaa selvää muista toiminimistä ja myös esimerkiksi tietää jo valmiiksi toiminimiä, joita käytetään asianomaisella alalla. Sen sijaan rekisteröimättömiä toiminimiä ei tarvitse automaattisesti tietää, vaan tuomioistuimen harkinta korvausten suhteen on tällöin joustavampaa. Hyvitystä ja korvausta vahingosta voidaan vaatia ainoastaan viiden viimeisen vuoden ajalta ennen kanteen vireillepanoa. Oikeus hyvitykseen ja korvaukseen vahingosta on menetetty, jos sitä koskevaa kannetta ei ole pantu vireille mainitun ajan kuluessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa