Minilex - Lakipuhelin

Toimenpidelupa vaaditaan vähäisiin rakennustoimenpiteisiin

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Tietyt toimenpiteet voivat olla laajuudeltaan sellaisia, ettei niille ole tarpeen hakea rakennuslupaa tai muuta vastaavaa viranomaislupaa. Tällaiset toimenpiteet eivät yleensä vaadi perusteellista viranomaisvalvontaa ominaisuuksiensa vuoksi.

Toimenpidelupa vaaditaan erilaisten rakennelmien ja laitosten rakentamiseen, jotka eivät laajuudeltaan vastaa rakennuksia, eivätkä siten ole rakennuslupavalvonnan alaisia. Toimenpidelupa vaaditaan myös tällaisten rakennelmien rakentamiseen silloin, kun niillä on ympäristöllisiä tai maankäytöllisiä vaikutuksia.

Toimenpidelupaa vaativia rakennushankkeita voivat olla esimerkiksi suuret laiturit tai tuulivoimalat ja maston tai piipun pystyttäminen. Myös muunlaiset rakennuksille tehtävät toimenpiteet vaativat toimenpideluvan silloin, kun niille ei tarvitse hakea muita lupia, kuten esimerkiksi purkamislupaa. Esimerkiksi rakennuksen ulkoseinien maalaaminen edellyttää yleensä toimenpidelupaa. Toimenpideluvanvaraisuudesta on kuitenkin joitakin poikkeuksia. Toimenpidelupaa ei tarvita, jos kunta on päättänyt rakennusjärjestyksessään, ettei tiettyä toimenpidettä varten vaadita toimenpidelupaa.

Toimenpidelupaa ei tarvita myöskään, jos toimenpide perustuu lain mukaiseen katusuunnitelmaan, hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai oikeusvaikutteiseen kaavaan.

Jos toimenpidettä ei ole kolmen vuoden kuluessa luvan saamisesta aloitettu, toimenpidelupa raukeaa. Luvan jatkamista voi kuitenkin hakea kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Toimenpidelupaa voidaan tällöin jatkaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »