Minilex - Lakipuhelin

Tavaran luovutuksen viivästyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tavara on luovutettava myyjän ja ostajan välisen sopimuksen mukaisesti eli myyjän on luovutettava tavara ostajalle oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Mikäli luovutuksen ajankohdasta ei ole erikseen sovittu, tulee luovutus toteuttaa kohtuullisessa ajassa kaupanteosta. Tavara on luovutettu, kun myyjä luovuttaa tavaran ostajan hallintaan. Jos tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, katsotaan olevan kysymys myyjän viivästyksestä. Lain mukaan ostaja saa tavaran luovutuksen viivästymisen johdosta vaatia sen luovuttamista tai purkaa kaupan ja lisäksi vaatia vahingonkorvausta. Ostajalla on myös oikeus pidättyä kauppahinnan maksamisesta vaatimustaan vastaavalta osalta. Myyjä ei joudu vastuuseen tavaran luovutuksen viivästymisestä, jos viivästyminen on johtunut ostajasta.

Ostajalla on oikeus pysyä sopimuksessa ja vaatia sen täyttämistä. Myyjä on velvollinen täyttämään sopimuksen, ellei kyse ole esteestä, jota myyjä ei voi voittaa tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi myyjältä kohtuuttomia ponnisteluita suhteessa ostajalle sopimuksen täyttämisestä koituvaan hyötyyn. Ostaja menettää oikeuden vaatia sopimuksen täyttämistä, mikäli hän viivyttelee kohtuuttoman kauan vaatimustensa esittämisessä.

Ostaja saa purkaa kaupan, mikäli sopimusrikkomuksella on hänelle olennainen merkitys ja myyjän olisi pitänyt tämä käsittää. Myyjälle on usein kohtuullista asettaa ennen kaupan purkamista lisäaika, jonka aikana myyjä voi luovuttaa tavaran. Mikäli myyjä ilmoittaa, ettei aio luovuttaa tavaraa, saa ostaja purkaa kaupan jo lisäajan aikana. Jos kyse on tilauksesta ostajalle valmistettavasta tuotteesta eli esimerkiksi mittatilaustyöstä, saa ostaja purkaa kaupan vain, mikäli kaupan tarkoitus jää viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta. Myyjällä on viivästyessäänkin mahdollisuus neuvotella ostajan kanssa uudesta määräajasta tavaran luovutukseen. Mikäli ostaja ei vastaa tiedusteluun ja myyjä täyttää sopimuksen ilmoittamassaan ajassa, ostaja ei saa purkaa kauppaa.

Ostajalla on oikeus saada vahingonkorvaus myyjän viivästyksen johdosta, ellei kyseessä ole myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota hän ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei olisi kohtuudella voinut välttää. Myyjän huolimattomuudesta johtuvasta tavaran luovutuksen viivästymisestä ostajalla on yleensä oikeus saada vahingonkorvausta.

Mikäli sinulla on vielä kysyttävää tavaran luovutuksen viivästymisestä, otathan yhteyttä lakimiehiimme. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa