Minilex - Lakipuhelin

Tavaran luovutus ja konkurssi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos tavaran kaupassa sopijapuolen omaisuus on luovutettu konkurssiin eikä tämä sopijapuoli vielä ole täyttänyt sopimusta, tilannetta arvioidaan eri tavoin kuin tavallisesti ennakoidun sopimusrikkomuksen tapauksissa. Sopimuksen täyttämisellä tarkoitetaan ostajan puolelta esimerkiksi sitä, että hänen tulee noutaa tavara ja maksaa kauppahinta sovittuna ajankohtana. Myyjän kohdalla sopimuksen täyttäminen tarkoittaa esimerkiksi tavaran asettamista ostajan saataville sovitussa ajassa. Konkurssitapauksissa vastapuolen pitää vaatia ilmoitus siitä, haluaako konkurssipesä sitoutua kauppaan. Jos konkurssipesä ilmoittaa kohtuullisessa ajassa, että se haluaa sitoutua kauppaan ja konkurssipesä asettaa sopimuksen täyttämisestä hyväksyttävän vakuuden, kauppaa ei saa purkaa. Sopimus jatkuu tällöin myyjän ja konkurssipesän välisenä. 

Ennakoidulla sopimusrikkomuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa sopijapuolen toiminta tai hänen taloudelliset olonsa ovat kaupanteon jälkeen osoittautuneet sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen sopimusvelvoitteidensa jäävän olennaisilta osin täyttämättä. Tällaisessa tilanteessa vastapuoli saa tavallisesti omalta osaltaan keskeyttää sopimuksen täyttämisen ja pidättyä suorituksestaan. Tällaista tilannetta kutsutaan pysyttämisoikeudeksi. Konkurssitapauksissa näin ei siis kuitenkaan aina ole.

Silloin kun ostajan omaisuus on luovutettu konkurssiin, myyjä saa vaatia, että tavara luovutetaan takaisin. Myyjä saa kuitenkin vaatia tavaran takaisin vain, jos ostajan omaisuus on jo ennen tavaran luovutusta asetettu konkurssiin. Ostajan ei kuitenkaan tarvitse tässä tapauksessa luovuttaa tavaraa takaisin, jos kauppahinta maksetaan heti. Silloin kun tavara ei vielä ole erääntynyt maksettavaksi ja konkurssipesä asettaa kohtuullisessa ajassa kehotuksen jälkeen hyväksyttävän vakuuden maksun suorittamisesta, tavaraa ei myöskään tarvitse luovuttaa takaisin myyjälle.

Jos ostajan konkurssipesä on edellä tarkoitetussa tapauksessa myynyt tavaran tai muutoin määrännyt siitä sillä tavoin, ettei sitä voida luovuttaa takaisin olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä, konkurssipesän katsotaan sitoutuneen kauppaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tällaisessa tapauksessa konkurssipesän on maksettava kauppahinta myyjälle. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa