Minilex - Lakipuhelin

Tarkastus on viranomaisen keino asian selvittämiseksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tarkastuksen avulla viranomaiset saavat usein sellaista tietoa, jota ei pelkässä kirjallisessa käsittelyssä saada. Tarkastus on asian yksityiskohtaisempaa selvittämistä, ja sillä pyritään saamaan totuudenmukaista selvitystä asiaan. Viranomaiset pyrkivät tarkastuksella siis selvittämään sellaisia tietoja, joita ei pelkkien asiakirjojen välityksellä löydetä. Viranomaisella tulee olla toimivaltuudet tarkastusten tekemiseen. Tarkastusten on lisäksi oltava asianmukaisia eikä niistä saa aiheutua kohtuutonta haittaa.

Viranomaisen on ilmoitettava toimivaltaansa kuuluvan tarkastuksen aloittamisajankohdasta asianosaiselle, jota asia välittömästi koskee, jollei ilmoittaminen vaaranna tarkastuksen tarkoituksen toteutumista. Edellä tarkoitetulla asianosaisella on oikeus olla läsnä tarkastuksessa sekä esittää mielipiteensä ja kysymyksiä tarkastukseen liittyvistä seikoista. Tarkastuksesta on samoin ilmoitettava sellaiselle henkilölle, jonka harjoittamaan toimintaan tai hallitsemaan omaisuuteen tarkastus kohdistuu.

Aina tarkastuksesta ei kuitenkaan ilmoiteta etukäteen. Jos on vaaraa siitä, että ilmoittaminen vaarantaisi tarkastuksen tarkoituksen toteutumisen, tarkastuksesta ei ilmoiteta etukäteen. Tarkastuksen yllätyksellisyys voi joissakin tilanteissa olla tarpeen. Asianosainen voi esimerkiksi yrittää hankaloittaa tarkastusta tai vääristellä tosiasioita.

Asianosaisella on kuitenkin oikeus olla läsnä tarkastuksessa. Ei ole väliä, onko tarkastuksesta ilmoitettu etukäteen vai onko kysymyksessä yllätystarkastus. Asianosainen saa aina olla mukana tarkastuksessa ja seurata tarkastuksen kulkua omin silmin. Asianosaisella on oikeus esittää tarkastajalle mielipiteitä ja kysymyksiä, jotka liittyvät tarkastukseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa