Minilex - Lakipuhelin

Törkeän ryöstön valmistelu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos ryöstössä

  1. aiheutetaan tahallisesti toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila,
  2. rikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla,
  3. käytetään ampuma- tai teräasetta taikka muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä tai
  4. rikos kohdistetaan henkilöön, joka ammattiinsa tai toimeensa kuuluvan työn tai tehtävän vuoksi ei voi itseään tai omaisuuttaan puolustaa,

ja ryöstö on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä ryöstöstä vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Joka törkeän ryöstön tekemistä varten

  1. pitää hallussaan ampuma- tai teräasetta tai muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä taikka välinettä, joka soveltuu erityisesti käytettäväksi apuvälineenä rikoksessa,
  2. hankkii rikoksen tekemisessä tarpeellisen erityisen tiedon tai
  3. sopii toisen kanssa tai laatii yksityiskohtaisen suunnitelman rikoksen tekemisestä

on tuomittava törkeän ryöstön valmistelusta vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi.

Valmistelurikosten tuomittavuus on ollut seurausta yksittäisistä rahankuljetusautoryöstöistä ja panttivangin ottamisista.

Ryöstörikoksissa edellytetään väkivaltaa tai sillä uhkaamista sekä anastamisen olemassaoloa ja niiden saattamista loppuun. Kyse on varkaudesta jos väkivaltaa tai sen uhkaa ei käytetä.

Omaisuuden määrä tai järjestäytyminen ryöstöä varten ei tee rikosta kokonaisarvostellen törkeäksi vaan tärkeämpää on väkivalta ja sen uhka.

Valmistelurikoksissa tulee punnita sitä, että mitä vaarallisempi esine on sitä suurempi on todennäköisyys hallussapidon aiheuttaman vaaran astetta. Myös valmistelurikoksen tulee korottaa riittävästi rikoksen toteutumista. Valmistelutoimen tulee lisäksi olla merkityksellinen valmistelun kokonaisuuden osalta.

Valmistelutoimen luopumisessa valmistelijan tulee luopua rikoksen tekemisestä sekä poistaa valmistelutoimi tai sen vaikutus. Esimerkiksi tehokas luopuminen edellyttää, että saatu palkkio luovutetaan takaisin ja pidättäydytään varsinaisesta teosta.

Törkeän ryöstön valmisteluun voi syyllistyä vain päärikoksen tekijä, mutta osallisilla voi olla erilaisia rooleja, kuten kuljettajana toiminut henkilö voidaan katsoa ryöstön tekijäksi.

Rikoksen valmistelu sijoittuu yritysvaiheen alkamista edeltävään vaiheeseen. Valmistelurikokselta vaaditaan tahallisuutta. Käytetyt välineet tulee olla erityisen soveliaita törkeässä ryöstössä käytettäväksi

Valmistelurikoksissa on erityinen säännös, jonka mukaan henkilö olisi rangaistusvastuusta vapaa, jos vaara siitä, että rikos olisi toteutettu, on ollut muista kuin satunnaisista syistä vähäinen taikka jos henkilö on vapaaehtoisesti luopunut rikoksen valmistelusta, estänyt sen jatkumisen tai muuten poistanut oman toimintansa merkityksen rikoksen valmistelussa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa