Minilex - Lakipuhelin

Syyttäjän antama haastehakemus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikosasia tulee pääsääntöisesti vireille silloin, kun syyttäjän laatima haastehakemus saapuu käräjäoikeuden kansliaan. Jos syyttäjä antaa haasteen itse, tulee asia vireille silloin, kun haaste annetaan vastaajalle tiedoksi. Syyteoikeuden vanhentumisaika katkeaa vasta, kun syytetylle on laillisesti annettu haaste tiedoksi tai oikeudenkäynnissä on tehty rangaistusvaatimus hänen läsnä ollessaan. Haastehakemuksessa syyttäjän on ilmoitettava kaikki asian käsittelyn kannalta oleelliset asiat, joista säädetään erikseen laissa.

Haastehakemuksessa on ilmoitettava vastaaja, asianomistaja, syytteenalainen teko, sen tekoaika ja -paikka, rikos, johon vastaajan katsotaan syyllistyneen, rangaistus- ja menettämisvaatimus ja lainkohdat, joihin ne perustuvat, asianomistajan vaatimukset sekä todisteet. Lisäksi haastehakemuksessa on ilmoitettava tuomioistuin ja asianomaisten nimet sekä heidän laillisen edustajansa tai asiamiehensä tai avustajansa yhteystiedot. Myös todistajan tai muun kuultavan puhelinnumero ja muut yhteystiedot on ilmoitettava. Mikäli vastaaja on ollut yli vuorokauden vapautensa menettäneenä, tulee haastehakemuksessa ilmoittaa tämä vapaudenmenetysaika. Jos pääkäsittelyn pitämiselle kahden viikon kuluessa syytteen vireilletulosta on laissa tarkoitettu syy, tulee myös se ilmoittaa. Syyttäjän on myös allekirjoitettava haastehakemus.

Haastehakemuksen yhteydessä tai viipymättä syytteen nostamisen jälkeen syyttäjän on toimitettava tuomioistuimelle myös kirjalliset todisteet, todisteena käytettävät esineet, esitutkintapöytäkirja ja muut asian käsittelemistä varten tarpeelliset asiakirjat tuomioistuimen määräämällä tavalla.

Jos haastehakemus on puutteellinen, syyttäjää on kehotettava määräajassa korjaamaan puute. Syyttäjälle on samalla ilmoitettava, millä tavalla hakemus on puutteellinen. Tuomioistuin voi lisäksi erityisestä syystä pidentää tätä määräaikaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa