Minilex - Lakipuhelin

Syrjintään liittyy epäasiallinen uhrin henkilöön liittyvä peruste

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Syrjintään syyllistyy rikoslain mukaan silloin, jos henkilöön kohdistuvan piirteen takia ei palvele henkilöä yleisesti noudatettavilla ehdoilla, kieltäytyy päästämästä tilaisuuteen tai kokoukseen henkilön, taikka poistaa hänet sieltä. Tai asettaa henkilön ilmeiseen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan. Syrjintä voi tapahtua elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa tehtävässä tai julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä. Merkillepantavaa on, että tällainen toiminta tapahtuu ilman hyväksyttävää syytä.

Syrjintään voi syyllistyä työpaikalla sekä työnantaja, että työntekijä. Rikoslain mukainen syrjintä saattaa kohdistua monenlaisiin tilanteisiin, mutta tällöin tulee huomioida tarkoituksenmukainen toiminta. Mikäli syrjintä tapahtuu hyväksyttävästä syystä, ei siitä voida rangaista. Hyväksyttävänä syynä voidaan pitää muun muassa positiivista erityiskohtelua ja suojelua. Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa toimintaa, jolla pyritään nostamaan tällaisen kansanryhmän tosiasiallista kohtelua tasa-arvon asteelle. Positiivisen erityiskohtelun nimissä voidaan esimerkiksi palkata tällainen henkilö silloin, kun vaihtoehtoina on kaksi yhtä pätevää henkilöä, mutta toinen on vähemmän arvostetun kansanryhmän edustaja. Positiivinen erityiskohtelu ei kuitenkaan saa jatkua tosiasiallista tasa-arvoa pidemmälle.

Syrjintä voi tapahtua rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella.

On huomattava, että tämä syrjintää koskeva rikos on toissijainen työsyrjintään tai kiskonnantapaiseen työsyrjintään. Esimerkiksi mikäli toiminta katsotaan työsyrjinnäksi, ei tämän syrjintä-lainkohdan mukaan voida tekijää rangaista.
Syrjinnästä voidaan tuomita sakkorangaistus tai vankeutta enintään 6 kuukaudeksi. Syrjinnän yritystä rikoslaki ei tunnista rangaistavaksi teoksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa