Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja sotarikos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suomen rikoslaki kieltää sotarikoksen, joka on määritelty kansainvälisessä laissa. Suomi on sitoutunut noudattamaan kansainvälistä lakia kuten Geneven sopimuksia ja niiden lisäpöytäkirjoja, sekä tiettyjä ihmisoikeuksia suojaavia asiakirjoja. Suomi on myös sitoutunut Kansainväliseen rikostuomioistuimeen, jonka toimivaltaan kuuluvat sotarikoksista syyttäminen ja niistä mahdollisesti tuomitseminen.

Sotarikoksella tarkoitetaan kansainvälisessä laissa tiettyjä sodan tai muun aseellisen konfliktin aikana tehtyjä rikoksia. Näiden rikosten kriminalisoinnilla pyritään asettamaan sodankäynnille tiettyjä rajoituksia, sekä suojelemaan siviilejä ja muita heikossa asemassa olevia henkilöitä aseellisen selkkauksen aikana.

Ollakseen sotarikos, teko on tehtävä suojeltua henkilöä kohtaan, ja kyseinen suojelu perustuu kansainvälisen lain asiakirjoihin. Kuten kansainvälisen rikosoikeuden mukaan, Suomen rikoslain mukaan sotarikos on kyseessä, kun joku sodan tai muun kansainvälisen tai valtionsisäisen aseellisen selkkauksen tai miehityksen yhteydessä vastoin Geneven yleissopimuksia tai niiden lisäpöytäkirjoja, jotka suojelevat haavoittuneita, sairaita, sotavankeja sekä siviilihenkilöitä, tai vastoin muita sotaa, aseellisia selkkauksia tai miehitystä koskevia kansainvälisen oikeuden sääntöjä ja tapoja

 1. surmaa toisen tai haavoittaa tai kiduttaa häntä taikka hänen etujensa vastaisesti silpoo häntä tai alistaa hänet biologiseen, lääketieteelliseen tai tieteelliseen kokeeseen taikka aiheuttaa hänelle muulla tavoin suurta kärsimystä tai vaikean vamman tai vahingoittaa vakavasti hänen terveyttään,
 2. raiskaa toisen, orjuuttaa häntä seksuaalisesti, pakottaa hänet prostituutioon, raskauteen tai sterilisaatioon taikka harjoittaa häntä vastaan muuta vastaavaa törkeää seksuaalista väkivaltaa,
 3. tuhoaa, takavarikoi tai anastaa omaisuutta mielivaltaisesti ja ilman sotilaallista tarvetta,
 4. hyökkäyksen yhteydessä tai muutoin ryöstää kaupungin tai muun vastaavan paikan,
 5. ottaa tai värvää alle 18-vuotiaita lapsia asevoimiin tai ryhmiin, joissa heitä käytetään vihollisuuksiin,
 6. pakottaa sotavangin tai muun suojellun henkilön palvelemaan vihollisen asevoimissa tai osallistumaan sotatoimiin omaa maataan vastaan,
 7. epää sotavangilta tai muulta suojellulta henkilöltä oikeudenmukaista ja laillista oikeudenkäyntiä koskevat oikeudet taikka muutoin kieltää häneltä oikeudelliset takeet,
 8. aloittaa hyökkäyksen, joka aiheuttaa ihmishenkien menetyksiä tai vammoja taikka laajoja, pitkäaikaisia ja vakavia ympäristövahinkoja, jotka ovat selvästi liiallisia verrattuna odotettavissa olevaan todelliseen ja välittömään sotilaalliseen hyötyyn,
 9. hyökkää siviiliväestöä, vihollisuuksiin osallistumattomia siviilihenkilöitä tai siviilikohteita taikka Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisissa tehtävissä olevia henkilöitä tai heidän käytössään olevaa omaisuutta vastaan,
 10. hyökkää siviilikohteisiin, joita ei puolusteta, tai pommittaa niitä, hyökkää uskonnonharjoitukseen, tieteeseen, taiteeseen, sairaanhoitoon tai hyväntekeväisyyteen tarkoitettuihin kohteisiin tai historiallisia muistomerkkejä vastaan taikka hyökkää Geneven yleissopimuksissa tai niiden lisäpöytäkirjoissa tarkoitettuja tunnusmerkkejä käyttäviä vastaan,
 11. käyttää väärin valkoista lippua, vihollisen lippua, Yhdistyneiden Kansakuntien lippua, sotilasmerkkiä, sotilaspukua tai Geneven yleissopimuksissa tai niiden lisäpöytäkirjoissa tarkoitettuja tunnusmerkkejä,
 12. pitää laittomasti vangittuna taikka pakkotoimin siirtää tai karkottaa väestöä tai sen osia,
 13. ottaa ihmisiä panttivangeiksi, ilmoittaa, että armoa ei anneta, käyttää hyväksi siviilihenkilöitä tai muita suojeltuja henkilöitä sotilaskohteiden suojelemiseksi, estää siviilihenkilöiltä ravinnon tai muiden henkiin jäämiseksi välttämättömien tarvikkeiden saamisen tai tarpeellisen hätäavun taikka käyttää muuta kansainvälisessä oikeudessa kiellettyä sodankäyntitapaa taikka
 14. käyttää myrkkyä tai myrkkyasetta, tukehduttavia tai myrkyllisiä kaasuja taikka muita vastaavia aineita, liiallisia vammoja tai tarpeetonta kärsimystä aiheuttavia aseita, ammuksia tai tarvikkeita taikka kemiallisia, biologisia tai muita kiellettyjä aseita tai taisteluvälineitä.

Koska Suomi on sitoutunut Kansainväliseen Rikostuomioistuimeen, Suomen rikoslain mukaan sotarikoksesta tuomitaan myös sellainen henkilö, joka tekee Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännössä sotarikokseksi määritellyn muun teon, tai joka muulla tavoin rikkoo Suomea velvoittavan sotaa, aseellista selkkausta tai miehitystä koskevan kansainvälisen sopimuksen määräyksiä tai yleisesti tunnustettuja ja vakiintuneita kansainvälisen oikeuden mukaisia sodan lakeja ja tapoja.

Sotarikoksesta tuomitaan vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tai elinkaudeksi, ja myös sen yritys on rangaistava. Rikoksesta on myös törkeä sekä lievä tekomuoto. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]