Minilex - Lakipuhelin

Esimiehen vastuu tekee johtajasta syyllisen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Esimiehen vastuulla ovat hänen alaisensa. Esimies voi lisäksi joutua myös rikosoikeudelliseen vastuuseen. Jos sotilaallinen tai muu esimies ei ole valvonut joukkojaan ja nämä syyllistyvät tiettyihin sotarikoksiin tai rikoksiin ihmisyyttä vastaan, hän itse joutuu rangaistusvastuuseen yhdessä syyllisten kanssa, jos rikoksen tehneet olivat tosiasiallisesti esimiehen määräysvallassa. Tämä koskee tilannetta, jossa esimiehen olisi pitänyt tietää alaisten aikomuksista eikä hän ryhtynyt toimenpiteisiin asian johdosta.

Esimiehen vastuu koskee seuraavia rikoksia: joukkotuhonta, rikos ihmisyyttä vastaan sekä sen törkeä muoto, sotarikos ja sen lievä ja törkeä muoto sekä alaisen rikoksen ilmoittamatta jättäminen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa