Minilex - Lakipuhelin

Sotarikos rikkoo kansainvälisiä sopimuksia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sotarikokseen voi syyllistyä vain aseellisen konfliktin aikana. Aseellisena konfliktina pidetään sotaa, kansainvälisen tai valtionsisäisen aseellista selkkausta tai toisen valtion tekemää miehitystä. Sotarikos kohdistuu puolustuskyvyttömiin henkilöihin tai paikallisen väestön omaisuuteen. Myös puolustava sotilas saattaa olla sotarikoksen kohteena.

Aseellisia konflikteja koskevaa sääntelyä on tuotettu paljon siitä syystä, että toiminta olisi tällaisessa ankarassa toiminnassa inhimillistä. Jokaisella ihmisellä on ihmisoikeus, jota pyritään sääntelyllä ylläpitämään mahdollisimman pitkälle. Merkittävänä sääntelynä sodan kaltaisissa tilanteissa pidetään Geneven sopimusta siihen tehtyine lisäpöytäkirjoineen. Geneven sopimuksen lisäksi sotaa ja muita aseellisia selkkauksia koskevia kansainvälisen oikeuden sääntöjä ja tapoja on laadittu, joita sotarikokset rikoslaissamme sääntelee rangaistavaksi.

Sotarikoksena pidetään maasotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden ja sairaiden, sekä merisotavoimiin kuuluvien haavoittuneiden, sairaiden ja haaksirikkoutuneiden aseman heikentäminen. Siviiliväestöön koskevana sotarikoksena pidetään surmaamista tai pahoinpitelyä, seksuaalirikoksen tekemistä, omaisuuteen kajoamista ilman sotilaallista tarvetta, kaupungin tai vastaavan ryöstäminen, alaikäisen ottaminen asevoimiin. Suojellun henkilön, kuten sotavangin pakottaminen omalle puolelle, perusoikeuksien epääminen suojellulta henkilöltä. Sellaisen hyökkäyksen aloittaminen, jonka sotilaalliset hyödyt ovat vähäiset siitä syntyvään haittaan nähden. Hyökkääminen siviilikohteisiin tai lipun, sotilasmerkin tai -puvun väärinkäyttö. Laittomasti väestön siirtäminen tai sen osan. Kemiallisten aseiden käyttö, kuten myrkkyä tai muita kiellettyjä aseita tai taisteluvälineitä. Myös panttivangin ottaminen on sotarikos.

Kyseisestä rikoksesta tuomitaan ankarasti, sillä sotilaallisen uhan ollessa läsnä, siviiliväestö on varautunut ja peloissaan, jonka takia he saattavat olla suostuvaisia monenlaiseen toimintaan, johon he eivät normaalitilanteessa suostuisi. Aseistetuilla sotilailla on myös korkea auktoriteetti siviiliväestöä ja puolustuskyvytöntä sotilasta kohtaan. Aseistettua henkilöä kohtaan tavallinen ihminen ei yleensä sano vastaan pelon takia. Sotarikoksesta tuomitaan vähintään 1 vuodeksi vankilaan ja enintään elinkaudeksi. Sotarikoksen yrityksestä rangaistaan myös.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa