Minilex - Lakipuhelin

Sopimusvapaus on varallisuusoikeuden lähtökohta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Varallisuusoikeudessamme, johon esineoikeus kuuluu, vallitsee lähtökohtaisesti sopimusvapaus. Tämä tarkoittaa, että osapuolet voivat vapaasti sopia esineitä koskevista oikeuksista. Silloin oikeusjärjestys ei rajoita yksityisten sopimussuhteita koskevaa määräämisvaltaa. Sopimusvapauteen liittyy sopimusten sitovuuden periaate, joka on sopimusten olemassaolon lähtökohta. Tehtyjä sopimuksia on siis noudatettava.

Kohtuusperiaate vaikuttaa sopimusvapauteen puolestaan niin, että sopimusvapaus vallitsee vain siltä osin, kuin sopimus on sisällöllisesti oikeudenmukainen. Muodollisen sopimusvapauden keskeisiksi elementeiksi voidaan katsoa päätäntävapaus, sopimuskumppanin valitsemisen vapaus, sisältövapaus, muotovapaus ja purkuvapaus.

Sopimusvapautta tulee kuitenkin rajoittaa muun muassa lain pakottavilla säännöksillä. Rajoitusten perusteena on usein pyrkimys sopimussuhteen heikomman osapuolen suojaamiseen. Sopimusvapaus ja sen rajoitukset pyrkivät yhdessä mahdollistamaan vapaan, mutta oikeudenmukaisen sopimisen esillä olevista oikeuksista.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa