Minilex - Lakipuhelin

Sopimusvapaus on varallisuusoikeuden lähtökohta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Varallisuusoikeudessamme vallitsee lähtökohtaisesti sopimusvapaus. Tämä tarkoittaa, että osapuolet voivat vapaasti sopia esineitä koskevista oikeuksista. Silloin oikeusjärjestys ei rajoita yksityisten sopimussuhteita koskevaa määräämisvaltaa. Sopimusvapauteen liittyy sopimusten sitovuuden periaate, joka on sopimusten olemassaolon lähtökohta. Tehtyjä sopimuksia on siis noudatettava. Kohtuusperiaate vaikuttaa sopimusvapauteen puolestaan niin, että sopimusvapaus vallitsee vain siltä osin, kuin sopimus on sisällöllisesti oikeudenmukainen.

Muodollisen sopimusvapauden keskeisiksi elementeiksi voidaan katsoa päätäntävapaus, sopimuskumppanin valitsemisen vapaus, sisältövapaus, muotovapaus ja purkuvapaus. Sopimusvapautta tulee kuitenkin rajoittaa muun muassa lain pakottavilla säännöksillä. Rajoitusten perusteena on usein pyrkimys sopimussuhteen heikomman osapuolen suojaamiseen. Sopimusvapaus ja sen rajoitukset pyrkivät yhdessä mahdollistamaan vapaan, mutta oikeudenmukaisen sopimisen esillä olevista oikeuksista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa