Minilex - Lakipuhelin

Milloin velka on vanhentunut?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Huomattavan pitkä aika velan syntymisestä ja velkojan passiviteetti luovat velalliselle mielikuvan siitä, että asia on unohdettu. Tausta-ajatuksena vanhentumissäännöksissä onkin vakiintuneen oikeustilan suojaaminen. Velka vanhentuu pääsääntöisesti kolmessa vuodessa, ellei vanhentumista sitä ennen katkaista. Velan vanhentuminen katkeaa esimerkiksi silloin, kun velkoja vaatii velalliselta suoritusta tai muutoin muistuttaa velallista velasta. Velan vanhentumisen katkaiseminen palvelee ennen kaikkea velkojan intressiä. 

Vanhentumisaika alkaa kulua eräpäivästä, jos siitä on sovittu. Mikäli eräpäivästä ei ole sovittu, vanhentumisaika alkaa kulua siitä, kun myyjä on luovuttanut kaupan kohteen tai kun muu velkojana oleva on täyttänyt suoritusvelvollisuutensa.

Lisäksi on olemassa muutamia erityistapauksia, joissa vanhentuminen alkaa määrätystä vaiheesta. Velan vanhentumisesta ei voida sopia velallisen vahingoksi. Vanhentuneen velan maksaminen ei kuitenkaan pääsääntöisesti oikeuta saamaan ikään kuin vahingossa suoritettua summaa takaisin. Vanhentuminen ei estä kuittaamista velallisella olevalla vastasaatavalla. Vanhentuminen ei edelleenkään estä velkojaa perimästä velkaa sellaisesta velallisen vakuudeksi annetusta omaisuudesta, johon velkojalla on pantti- tai pidätysoikeus. Velan vanhentumista ei oteta automaattisesti huomioon tuomioistuimessa, vaan velallisen on tehtävä siitä väite.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa