Minilex - Lakipuhelin

Siirtokanne on tehtävä määräajassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos hyödyllisyysmalli on rekisteröity muulle kuin siihen oikeutetulle, tuomioistuimen on hyödyllisyysmalliin oikeutetun kanteesta siirrettävä se hänelle. Määräaika kanteen vireille panemiseksi riippuu hyödyllisyysmallin vilpittömästä mielestä hyödyllisyysmallin rekisteröinnin tai siirron hetkellä. Kanne on pantava vireille vuoden kuluessa siitä, kun kantaja on saanut tiedon rekisteröinnistä ja muista kanteen perusteena olevista seikoista, paitsi jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija on ollut vilpittömässä mielessä, kun hyödyllisyysmalli rekisteröitiin tai se siirtyi hänelle. Tällöin kannetta ei saa panna vireille myöhemmin kuin kolme vuotta hyödyllisyysmallin rekisteröinnin jälkeen.

Kanneaika voi siis käytännössä olla hyvin pitkä, sillä kanne voidaan nostaa useita vuosia hyödyllisyysmallin rekisteröinnin jälkeen. Merkitystä on vain sillä ajankohdalla, jolloin kantaja sai tietää rekisteröinnistä. Kuitenkin, jos hyödyllisyysmallioikeuden haltija on luullut, että hänellä todella on oikeus keksintöön, kanneaika on kolme vuotta siitä, kun hyödyllisyysmalli rekisteröitiin. Kolmen vuoden määräaika on ehdoton takaraja silloinkin, kun kantaja saa tietää rekisteröinnistä vasta määräajan kulumisen jälkeen. Lailla on haluttu suojata vilpittömässä mielessä toiminutta hyödyllisyysmallioikeuden haltijaa, jota ajatellen pitkät kanneajat voisivat olla kohtuuttomia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa