Minilex - Lakipuhelin

Siirtokanteesta ja pakkoluvan hakemisesta on ilmoitettava rekisteriin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sen joka aikoo nostaa kanteen hyödyllisyysmallioikeuden siirtämisestä tai pakkoluvan myöntämisestä, on siitä ilmoitettava rekisteriviranomaiselle. Siirtokanteen kantajalla on siis velvollisuus ilmoittaa hyödyllisyysmallirekisterin pitäjälle kanteen hyödyllisyysmallioikeuden siirrosta nostamisesta. Sama velvollisuus on sillä, joka aikoo hakea hyödyllisyysmalliin pakkolupaa. Lisäksi näistä toimenpiteistä on annettava tieto jokaiselle, jolla hyödyllisyysmallirekisterin mukaan on käyttölupa tai panttioikeus hyödyllisyysmallioikeuteen.

Jos käyttöluvan haltija aikoo nostaa kanteen hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksesta, hänen on annettava siitä tieto hyödyllisyysmallioikeuden haltijalle. Tiedoksiantovelvollisuus katsotaan täytetyksi, kun ilmoitus on kirjattuna lähetyksenä annettu postin kuljetettavaksi hyödyllisyysmallirekisteriin merkityllä osoitteella.

Ilmoituksen tekijän on kannetta nostettaessa näytettävä, että ilmoitus tai tiedoksianto on tapahtunut säännösten mukaisesti. Jos tiedoksiantoa ei tällöin ole vielä hoidettu asianmukaisesti, kantajalle varataan tarpeellinen aika ilmoituksen tekoon. Jos hän laiminlyö ilmoituksen vielä tällöinkin, kannetta ei oteta tutkittavaksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa