Minilex - Lakipuhelin

Hakemus katsotaan tehdyksi, kun sen muoto on oikea

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun hyödyllisyysmallihakemus tehdään, tekopäiväksi ei automaattisesti katsota sitä päivää, kun hakemus saapui rekisteriviranomaiselle. Hakemuksen on täytettävä tietyt minimivaatimukset, jotta se ylipäätään katsotaan tehdyksi. Vaatimukset hakemuksen muodolle eivät kuitenkaan ole kovin suuret ja hakemuksen pienempiä virheitä voi yleensä korjata jälkeenpäin.

Hakemus katsotaan tehdyksi, jos siitä ilmenee tietyt lain vaatimat seikat. Hakemuksesta on ensinnäkin käytävä ilmi, että kyseessä on nimenomaan hyödyllisyysmallihakemus. Jos on epäselvää, mitä suojamuotoa hakemuksella haetaan, hakemusta ei voida katsota tehdyksi. Toiseksi hakemuksessa on oltava riittävät tiedot hakijasta, jotta viranomainen voi halutessaan tavoittaa hänet. Jos viranomainen voi tavoittaa hänet myös ilman tietoja, niitä ei välttämättä tässä vaiheessa vaadita. Kolmanneksi edellytetään, että hakemuksen yhteydessä annettujen asiakirjojen on sisällettävä jotain sellaista, joka on katsottava selitykseksi tai kuvaksi. Toinen vaihtoehto on, että hakemuksessa on viittaus aikaisemmin tehtyyn patentti- tai hyödyllisyysmallihakemukseen, jossa nämä selitykset on annettu.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Jos edellä kuvaillut ehdot eivät täyty, hakemusta ei hyväksytä sinä päivänä kun se saapui viranomaiselle. Hakemusta ei kuitenkaan ole vielä lopullisesti menetetty, vaan viranomainen antaa hakijalle kehotuksen korjata puutteet määräajassa. Kun puutteet on korjattu oikeassa ajassa, tekemispäiväksi tulee se päivä, jolloin kaikki virheet ja puutteet oli oikaistu. Jos hakija ei korjaa puutteita tai jos hakijaa ei tavoiteta kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumispäivästä, hakemusta ei katsota lainkaan tehdyksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa