Minilex - Lakipuhelin

Samanlaisen toiminimen käyttö on kiellettävä ajoissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleensä ristiriitatilanteissa aiemmin käyttöönotettu toiminimi saa etuoikeuden myöhempään toiminimeen nähden. Jottei pääsääntö muodostuisi liian ankaraksi, tästä voidaan myös poiketa. Kyse on tällöin tilanteesta, jossa ristiriidassa on kaksi toisiinsa sekoitettavissa olevaa toiminimeä, joista myöhempi on vakiintunut. Kun myöhempi toiminimi on vakiintunut eikä siihen sekoitettavissa olevan vanhemman toiminimen haltija ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimiin myöhemmän toiminimen käytön estämiseksi, pysyy oikeus vakiintuneeseen toiminimeen vanhemman oikeuden rinnalla. Vakiintuneen toiminimen käyttäjä saa siis jatkaa toiminimen käyttöä entiseen tapaan, vanhemman toiminimen rinnalla. Passiivista elinkeinonharjoittajaa toisin sanoen rankaistaan siitä, ettei toiminimeä ole aktiivisesti suojeltu. Tarkoituksena on velvoittaa elinkeinonharjoittajat itse suojaamaan omia toiminimiään ja ryhtymään toimeen heti, jos toinen toiminimi katsotaan sekoitettavaksi ja näin ollen elinkeinotoimintaa haittaavaksi. Samoin voidaan ajatella, että jos vanhemman toiminimen haltija ei ole edes tietoinen toisen käyttämästä toiminimestä, ne eivät tällöin esimerkiksi edes kilpaile samoilla markkinoilla tai toisen toiminimen ei voida muuten katsoa haittaavan vanhemman toiminimen haltijaa ja elinkeinotoimintaa. Esimerkiksi, jos A on rekisteröinyt toiminimensä vuonna 1995 ja vuonna 1998 B ottaa käyttöön A:n toiminimeen sekoitettavissa olevan toiminimen, A:n tulee reagoida tähän, jos B:n toiminimestä katsotaan aiheutuvan haittaa. Jos A sen sijaan jää asiassa passiiviseksi ja B menestyy elinkeinotoiminnassaan ja esimerkiksi sanotun viiden vuoden kuluttua, vuonna 2003, B:n toiminimeä voidaan lain mukaan pitää vakiintuneena, A ei voi enää vedota toiminimien sekoitettavuuteen. Merkitystä ei myöskään anneta sille, onko A aiemmin edes kuullut, että B on käyttänyt samaa toiminimeä. B saa jatkaa normaalin tapaa toiminimensä käyttöä. Sekaannusvaaran välttämiseksi tuomioistuimella on valta toisen osapuolen vaatimuksesta ja sen mukaan kuin havaitaan kohtuulliseksi määrätä, että jompaakumpaa toiminimeä saadaan käyttää vain erityisellä tavalla, kuten lisäämällä siihen paikannimi tai sitä muutoin selventämällä. Ennen tällaisen määräyksen antamista on asiasta hankittava rekisteriviranomaisen lausunto.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa