Minilex - Lakipuhelin

Salassapitorikos työsuhteessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rikoslain mukaan salassapitorikoksella tarkoitetaan tekoa, jolla lain tai salassapitovelvollisuuden vastaisesti paljastaa salassa pidettävän seikan, josta hän on asemassaan, toimessaan tai tehtävää suorittaessaan saanut tiedon, taikka käyttää tällaista salaisuutta omaksi tai toisen hyödyksi.

Yritys-, liike- ja ammattisalaisuuksien suojaaminen liike-elämässä ja työsuhteissa on tavallista. Tällaisia salaisuuksia suojetaan salassapitovelvollisuuden avulla. Esimerkiksi työntekijää kielletään työsuhteen kestäessä käyttämästä itse hyödykseen tai ilmaisemasta muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Esimerkkeinä liike- ja ammattisalaisuuksista voidaan pitää työmenetelmiä, tietokoneohjelmistoja, tuotantomääriä, kaavoja taikka asiakasrekistereitä. Työsuhteen aikana salassa pidettävät tiedot voivat olla siis erilaisia kaupallisia ja taloudellisia tietoja taikka teknisiä tietoja, kuten myös eri yrityskokemukset.

Mainittuja työssä tai työn johdosta asianmukaisesti saatuja tietoja työntekijä ei saa ilmaista muille (ilman työnantajan hyväksymistä tai suostumusta). Jos tieto on asianmukaisesti saatu, sen käyttämisen ja hyödyntämisen kielto lakkaa työsuhteen lakattua, koska työntekijällä tulee pääsääntöisesti olla oikeus työsuhteen päätyttyä käyttää toimeentulonsa hankkimiseksi niitä taitoja ja kokemuksia, joita hän on saanut työsuhteessa ollessaan.

Näin ollen työntekijä usein sitoutuu salassapitosopimuksella taikka kilpailukieltosopimuksella olemaan hyödyntämättä edellä mainittua tietoa sellaisella tavalla, joka saattaa ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.

Tällaisen sopimuksen rikkominen yleensä johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen työnantajaa kohtaan sekä rikkomus saattaa johtaa myös rikoslain mukaisen salassapitorikoksen täyttymiseen. Tällöin seuraamuksena sakkoa tai vankeutta enintään yhdeksi vuodeksi (ellei kyse ole virkasalaisuuden rikkomisesta. Tällöin sakon lisäksi saattaa seurata enimmillään kahden vuoden vankeus).

Lievemmissä tapauksissa kyseessä voi olla salassapitorikkomus. Jos salassapitorikos, huomioon ottaen teon merkitys yksityisyyden tai luottamuksellisuuden suojan kannalta taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava salassapitorikkomuksesta sakkoon. Tekoa arvioidaan kokonaisuuden perusteella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa