Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja työaikasuojelurikos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työaikasuojelurikokseen voi syyllistyä ainoastaan työantaja tai tämän edustaja joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta.

Lain mukaan työaikasuojelurikos on kyseessä silloin, kun työantaja tai tämän edustaja työntekijän vahingoksi laiminlyö työaika- tai vuosilomakirjanpidon, tai pitää sitä väärin, muuttaa, kätkee tai hävittää sen taikka tekee sen mahdottomaksi lukea. Toiminta on näin ollen rangaistavaa silloin, kun siitä aiheutuu vahinkoa työntekijälle.

Mikäli siis kirjanpito työaikojen osalta ei vastaa totuutta, on teko määrätty rangaistavaksi. Työaikojen kirjanpito määrää myös vuosilomat ja palkanmaksut, joten kyseessä on merkittävä kirjanpidollinen vastuu. Teon tahallisuuden osalta myös törkeä huolimattomuus rangaistaan samalla tavalla. Törkeäksi huolimattomuudeksi katsotaan työnantajan asenne kirjanpitoa kohtaan, sen tekoon varattu aika ja muut suorittamiseen varatut olosuhteet, sekä muita huolimattomuutta korostavia tekijöitä.

Rangaistava työaikasuojelurikos on kyseessä myös silloin, kun työnantaja tai työnantajan edustaja menettelee työaika- tai vuosilomalainsäädännössä rangaistavaksi säädetyllä tavalla huolimatta siitä, että työsuojeluviranomainen on antanut tälle kehotuksen, määräyksen tai kiellon. Eli jos työsuojeluviranomainen on määrännyt työnantajaa tekemään kirjanpidon jollain tavalla, kehottanut toimintaan, tai kieltänyt erityisesti jonkin tekemisen, on työnantaja jatkamalla lainsäädännön vastaista tekoaan tietoisesti syyllistynyt rikokseen.

Työaikasuojelurikokseen syyllistynyt voidaan tuomita sakkoon tai enintään kuuden kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa