Minilex - Lakipuhelin

Rekisteröity hyödyllisyysmalli on mitätöitävissä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hyödyllisyysmallin rekisteröinti voidaan julistaa mitättömäksi sitä koskevan vaatimuksen johdosta. Kun rekisteröinti on mitätöity, keksintöä ei enää suojata hyödyllisyysmallioikeudella. Mitätöintiä voidaan käyttää laittomaksi muuttuneen hyödyllisyysmallin rekisteröinnin poistamiseen sekä silloin, kun rekisteröinti on alun perinkin ollut laiton, mutta sitä ei ole havaittu ajoissa ennen rekisteröintiä. Rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen voi tehdä kuka hyvänsä. Vaatimus tulee tehdä rekisteriviranomaiselle kirjallisesti ja siinä tulee esiintuoda ne seikat, joihin vaatimus perustuu. Jos riita rekisteröinnin siirtämisestä on vireillä, vaatimusta rekisteröinnin julistamisesta mitättömäksi ei kuitenkaan saa käsitellä.

Hyödyllisyysmallin rekisteröinti tulee julistaa mitättömäksi, jos rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, joka ei täytä hyödyllisyysmallin vaatimuksia, rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, jota ei ole niin selvästi esitetty, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä tai jos hyödyllisyysmallioikeus koskee sellaista, mikä ei käynyt selville alkuperäisestä hakemuksesta. Mitätöitävä keksintö ei ehkä ole lain vaatimalla tavalla tekninen ratkaisu tai keksinnössä voi olla kyse jostain, mitä laki ei keksintönä suojaa, kuten taideteoksesta, löydöstä tai tieteellisestä teoriasta. Samoin voidaan mitätöidä rekisteröinti, jos patenttihakemusta hyödyllisyysmallihakemukseksi muunnettaessa ei ole noudatettu säädettyjä vaatimuksia tai jos suojavaatimusta on laajennettu hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinnin jälkeen.

Mitätöinti voi koskea koko rekisteröintiä tai vain osaa siitä. Osittainen mitätöinti on hyödyllistä silloin, kun vain osa rekisteröinnistä on lainvastainen. Hyödyllisyysmallioikeus koskee mitätöimätöntä osaa entiseen tapaan. Mitättömäksi julistetusta rekisteröinnistä on kuulutettava, kun se on saanut lainvoiman.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa