Minilex - Lakipuhelin

Rakennuslupa on voimassa vain määräajan


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Rakennuslupa voi raueta erilaisista syistä. Passiivisuus rakentamishankkeessa johtaa luvan raukeamiseen kolmen vuoden kuluttua luvan myöntämisestä. Luvan raukeaminen kolmessa vuodessa edellyttää, ettei rakennustyöhön ole lainkaan ryhdytty kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Lupa raukeaa myös viiden vuoden kuluttua luvan myöntämisestä, mikäli rakennustöitä ei ole tässä ajassa suoritettu loppuun. Oletuksena on siis, että rakennushankkeet valmistuisivat tässä ajassa.

Rakennuslupaa voidaan kuitenkin jatkaa tarpeen mukaan. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi jatkaa rakennuslupaa enintään kolmella vuodella kerrallaan rakennustyön loppuunsaattamisen vuoksi. Jos rakennustyötä ei vielä ensimmäisessä kappaleessa mainitun kolmen vuoden kuluttua ole aloitettu, voi rakennusvalvontaviranomainen jatkaa lupaa kahdella vuodella työn aloittamista varten.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa