Minilex - Lakipuhelin

Rahanpesu ja ilmoitusvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rahanpesulla tarkoitetaan toimintaa, jossa jollakin keinolla yritetään peitellä rahojen alkuperää. Rahanpesuun ryhdytään pääsääntöisesti rikoksella hankittujen varojen kätkemiseksi. Rahanpesu on siis itsessään rikollista toimintaa ja usein kytköksissä muuhun rikollisuuteen. Tästä syystä epäiltäessä rahanpesua voidaan asiasta tehdä ilmoitus. Joillakin tahoilla on myös ilmoitusvelvollisuus, mikäli heillä on syytä epäillä rahanpesua.

Rahanpesuun liittyviä asioita hoitaa Suomessa pääasiallisesti Finanssivalvonta. Finanssivalvonta on siis itsessään viranomainen. Ilmoitus epäillystä rahanpesusta toimitetaan siis sen hallinnoimalle rahanpesun selvittelykeskukselle. Epäilys rahanpesusta saattaa syntyä esimerkiksi liiketoimen poiketessa tavanomaisesta suuruuden ja rakenteiden osalta tai jos liiketoimella ei vaikuta olevan ilmeistä taloudellista tarkoitusta.

Kuten mainitutta jotkin tahot ovat velvoitettuja tekemään tämän ilmoituksen aina epäilyksen herätessä. Ilmoitusvelvollisuuteen liittyy olennaisesti selonottovelvollisuus. Käytännössä selonotto tarkoittaa sitä, että tällaiseen toimintaan velvoitetun tulee esimerkiksi aiemmin mainitun poikkeuksellisen tilanteen havaitessaan otettava selvää havainnoistaan. Tämä tapahtuu esimerkiksi pyrkimällä selvittämään liiketoimen taloudellisen tarkoituksen, mikäli tämä ei ole ilmeinen ja helposti havaittavissa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Kun velvollinen on saanut selonottonsa valmiiksi on tämän omaa harkintaansa käyttäen tehtävä asiasta ilmoitus. Jos selonotonkin jälkeen liiketoimi vaikuttaa epäilyttävältä ja rahanpesua on syytä epäillä tulee ilmoitus mahdollisesta rahanpesusta tehdä. Tätä siis tarkoittaa käytännössä ilmoitusvelvollisuus.

Ilmoitusvelvollisia ovat Finanssivalvonnan alaiset tahot eli niin sanotut valvottavat. Valvottaviin lukeutuu esimerkiksi pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja sijoituspalveluita. Valvottavat vaihtelevat suurista pankeista pienempiin rahastoyhtiöihin. Käytännössä siis valvottavat ovat sellaisia tahoja, jotka toimintansa puolesta ovat läheisesti tekemisissä varallisuuden kanssa.

Rahanpesu on siis rikollista toimintaa. Tietyt tahot ovat ilmoitusvelvollisia epäillessään tätä rikollista toimintaa. Tässä kohtaa tulee kuitenkin huomata, ettei ilmoitus rahanpesusta ole rikosilmoitus. Kuitenkin ilmoittamatta jättäminen on rikollista toimintaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa