Minilex - Lakipuhelin

Piirimallin yksilöimiseksi tarvittava aineisto voidaan pitää salassa liikesalaisuuden suojaamiseksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Integroidun piirin piirimallin rekisteröintihakemuksen julkisuus on pääsääntö, jota voi rajoittaa ainoastaan intressi liikesalaisuuksien suojaamiseen. Piirimallin rekisteröintiä hakeva henkilö voi vaatia liikesalaisuuden suojaamiseksi päätöstä, jonka mukaan piirimallin yksilöimiseksi tarvittava aineisto on pidettävä salassa. Salassapitovaatimus voi kohdistua enintään puoleen integroidun piirin kerrosten määrästä. Vaatimus voi myös koskea vain piirimallin kerroksen osaa. Vaatimuksesta tulee selvästi käydä ilmi, mihin hakemuskirjeen liitteisiin se kohdistuu. Ne liitteet, joihin salassapitovaatimus kohdistuu, tulee jättää erilleen muista liitteistä tai jättää yhdessä muiden liitteiden kanssa kahtena sarjana siten, että salassapitovaatimuksen kohteena olevat liitteet sisältyvät vain toiseen sarjaan. Jos viranomainen hyväksyy vaatimuksen, se antaa hakijalle asiassa erillisen päätöksen. Päätöksen tultua voimaan ainakin osa hakemusasiakirjoista pidetään salassa. Tämä merkitsee sitä, ettei lähtökohtaisesti kellään ole oikeutta saada tietoa salassa pidettävien asiakirjojen sisällöstä. Liikesalaisuuden piiriin ei lueta asiakirjaa tai muuta aineistoa, joka on välttämätön piirimallin yksilöimiseksi tai piirimallin luomisvuoden tai piirimallin rekisteröintihakemuksen tekemistä edeltäneen piirimallin yleisölle levittämisen ajankohdan määrittämiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa