Minilex - Lakipuhelin

Patentti- ja rekisterihallitus tarkastaa hakemuksen sisällön viran puolesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun patentti- ja rekisterihallitus on vastaanottanut hyödyllisyysmallihakemuksen, tarkastetaan omasta aloitteestaan, täyttääkö hakemus ja sen sisältö sille säädetyt ehdot. Ensimmäiseksi rekisteriviranomainen tutkii, onko keksintö lain vaatimalla tavalla teollinen ratkaisu. Tämän jälkeen tutkitaan, onko keksintö esimerkiksi löytö, kasvilajike tai jokin muu keksintö, jota ei lain mukaan voi suojata hyödyllisyysmallioikeudella. Itse keksinnön tutkimisen jälkeen viranomainen kiinnittää huomiota hakemuksen muotoon ja sisältöön, joiden on täytettävä lain vaatimat edellytykset.

Tarkastuksen jälkeen rekisteriviranomainen luokittelee hakemuksen. Rekisteriviranomainen antaa tekemispäivän hyödyllisyysmallihakemukselle, jos hakemuksesta ilmenee, että se on hyödyllisyysmallihakemus, hakemuksessa on tiedot hakijasta tai viranomainen voi tavoittaa hänet ja hakemuksen yhteydessä annetut asiakirjat sisältävät sellaista, mikä on katsottava selitykseksi tai kuvaksi, tai hakemuksessa on viittaus aikaisemmin tehtyyn patentti- tai hyödyllisyysmallihakemukseen ja hakija on antanut tiedot patentti- tai hyödyllisyysmallihakemuksen tekemispäivästä, hakemusnumerosta sekä patentti- tai rekisteriviranomaisesta, jolle hakemus on tehty.

Jos hakija ei ole noudattanut säännöksiä tekemispäivän saamiseksi, annetaan hakijalle kehotus korjata puutteet rekisteriviranomaisen antamassa määräajassa. Jos hakija ei ole korjannut puutteita määräajassa tai hakijaa ei ole voitu tavoittaa kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumispäivästä, ei hakemusta katsota tehdyksi. Jos hakija on korjannut annetussa määräajassa kaikki hakemuksessa olleet puutteet tekemispäivän saamiseksi, tulee tekemispäiväksi se päivä, jolloin kaikki puutteet on korjattu.

Toisin kuin patentin osalta, viranomainen ei missään vaiheessa tutki hyödyllisyysmallihakemuksesta, onko keksintö laissa vaaditulla tavalla uusi ja erottuuko se riittävästi muista keksinnöistä. Tällainen tutkimus tehdään vain nimenomaisesta pyynnöstä. Tutkimattomuuden vuoksi rekisterissä on tälläkin hetkellä monia keksintöjä, joiden lainmukaisuus ja päällekkäisyys ovat epävarmoja. Omalla aktiivisuudella voidaan kuitenkin välttää päällekkäisyydet ja mahdolliset tulevat oikeudenloukkaukset. Viranomaiselle tehty tutkintapyyntö on oivallinen keino varmistaa minkä tahansa keksinnön uutuus ja erottuvuus.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa