Minilex - Lakipuhelin

Pakkoluvan hyödyllisyysmallin suojaaman keksinnön käyttämiseen voi saada usealla perusteella

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sen lisäksi, että pakkolupa voidaan saada keksintöön, jota ei ole alettu käyttää, voi pakkoluvan saada myös sellaiseen hyödyllisyysmallin suojaamaan keksintöön, josta toisen keksinnön hyödyntäminen riippuu. Toisin sanoen hyödyllisyysmallin haltijalla, jonka keksinnön hyväksikäyttö on riippuvainen toiselle kuuluvasta hyödyllisyysmallista, on oikeus saada pakkolupa sanotun hyödyllisyysmallin suojaaman keksinnön hyväksikäyttöön, mikäli sitä ensiksi mainitun keksinnön merkityksen vuoksi pidetään kohtuullisena tai siihen muutoin on erityisiä syitä. Hyödyllisyysmallin haltijalla, jonka hyödyllisyysmalliin on tässä tapauksessa myönnetty pakkolupa, on puolestaan oikeus saada pakkolupa sanotun toisen keksinnön hyväksikäyttöön, jollei erityisiä syitä ole sitä vastaan.

Sillä, joka hyödyllisyysmallihakemusta koskevien asiakirjojen tullessa julkisiksi Suomessa ammattimaisesti käytti hyväksi keksintöä, johon hyödyllisyysmallia on haettu, on oikeus saada pakkolupa keksinnön hyväksikäyttöön. Edellytyksenä on, että hakemus johtaa hyödyllisyysmallin rekisteröintiin ja että pakkoluvan saamiseen on erityisiä syitä. Ammattimaista käyttöä harjoittaneen tulee olla ollut vilpittömässä mielessä, eli hän ei ole ollut tietoinen hakemuksesta eikä myöskään kohtuudella voida katsoa että hän olisi voinut saada siitä tietoa. Vastaavilla edellytyksillä saa sellaisen pakkoluvan myös se, joka on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin keksinnön ammattimaiseen hyväksikäyttämiseen Suomessa. Pakkolupa voi kohdistua myös aikaan ennen hyödyllisyysmallin rekisteröintiä myöntämistä. Erityisen merkittävän yleisen edun niin vaatiessa on sillä, joka tahtoo ammattimaisesti käyttää hyväksi keksintöä, johon toisella on hyödyllisyysmalli, myös oikeus saada siihen pakkolupa.

Pakkolupa voidaan myöntää vain sille, jolla katsotaan olevan edellytyksiä hyväksyttävällä tavalla käyttää hyväksi keksintöä pakkoluvan mukaisesti ja joka on ennen pakkolupaa koskevan vaatimuksen tekemistä yrittänyt todistetusti saada käyttöluvan keksintöön kohtuullisin kaupallisin ehdoin. Pakkolupa ei estä hyödyllisyysmallin haltijaa itse käyttämästä hyväksi keksintöä tai luovuttamasta sen käyttölupaa. Pakkolupa voi siirtyä toiselle ainoastaan sen liikkeen mukana, jossa sitä käytetään tai jossa se oli tarkoitettu käytettäväksi.

Pakkoluvan myöntää tuomioistuin, joka määrää myös, missä laajuudessa keksintöä saa käyttää hyväksi, sekä vahvistaa vastikkeen ja muut pakkoluvan ehdot. Kun oleellisesti muuttuneet olosuhteet niin vaativat, tuomioistuin voi asianomaisen vaatimuksesta kumota pakkoluvan tai vahvistaa sille uudet ehdot. Milloin pakkolupa on luovutettu, siitä on pyynnöstä vahvistettua maksua vastaan tehtävä merkintä hyödyllisyysmallirekisteriin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa