Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan rekisteröimisestä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunta tulee ilmoittaa rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa perustamiskirjan allekirjoittamisesta. Rekisteri-ilmoitukseen tulee liittää osuuskunnan hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osuuskunnan perustamisessa on noudatettu lain säännöksiä.

Mikäli osuuskuntaa ei ole ilmoitettu rekisteröitäväksi vaaditussa ajassa, on osuuskunnan perustaminen rauennut. Perustaminen raukeaa myös, mikäli osuuskunnan rekisteröiminen evätään sen vuoksi, että sääntöjä ei ole laadittu lain säännösten mukaisesti. Rekisteröiminen voidaan evätä myös muusta syystä.

Osuuskunnan perustamisen rauetessa vastaavat osuuskunnan hallituksen jäsenet yhteisvastuullisesti osuuskunnan osuusmaksuista ja liittymismaksuista maksetun määrän ja tälle määrälle saadun tuoton palauttamisesta. Palautettavasta määrästä saa vähentää sallituista toimenpiteistä jo aiheutuneet kustannukset.

Ennen osuuskunnan rekisteröimistä ei osuuskunta voi hankkia oikeuksia eikä tehdä sitoumuksia eikä hakea, kantaa tai vastata tuomioistuimissa tai muiden viranomaisten luona. Osuuskunnan hallitus voi kuitenkin käyttää puhevaltaa osuuskunnan perustamista koskevissa asioissa sekä ryhtyä toimenpiteisiin osuuskunnalle annetuista osuuksista suoritettavan maksun saamiseksi, osuuskunnan sääntöihin perustuen.

Ennen osuuskunnan rekisteröimistä vastaavat osuuskunnan puolesta tehdystä toimesta aiheutuneesta velvoitteesta yhteisvastuullisesti kyseiseen toimeen osallistuneet tai siitä päättäneet. Osuuskunnan tultua rekisteröidyksi, siirtyy vastuu perustamiskirjan allekirjoittamisen jälkeen syntyneestä velvoitteesta osuuskunnalle.

Mikäli osuuskunnan puolesta on ennen osuuskunnan rekisteröimistä tehty sopimus sellaisen henkilön kanssa joka tiesi osuuskunnan olevan rekisteröimätön, voi tämä henkilö, ellei toisin ole sovittu, luopua sopimuksesta mikäli osuuskuntaa ei ole ilmoitettu rekisteröitäväksi säädetyssä ajassa, taikka mikäli rekisteriviranomainen on evännyt osuuskunnan rekisteröimisen. Mikäli sopimuskumppani ei tiennyt osuuskunnan olevan rekisteröimätön, voi hän luopua sopimuksesta siihen asti, kunnes osuuskunta on rekisteröity.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa