Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan perustamiskirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan perustajien on laadittava perustamiskirja, joka on päivättävä ja perustajien allekirjoitettava.

Osuuskunnan säännöt tulee liittää osaksi perustamiskirjaa. Perustamiskirjan tulee sisältää osuuskunnan perustajan täydelliset nimet, henkilötiedot ja osoitteet. Luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön osalta nämä vaatimukset poikkeavat toisistaan. Perustamiskirjassa tulee lisäksi yksilöidä osuuskunnan perustajille annettavat osuudet osuuskunnan perustamisesta osuuskunnan maksettaviksi tulevat kulut tai niiden arvioitu enimmäismäärä. Perustamiskirjassa tulee määrätä myös osuuskunnan ensimmäisestä hallituksesta tai hallintoneuvoston valitessa hallituksen hallintoneuvostosta.

Osuuskunnan perustamiskirjaan on lisäksi otettava määräys, mikäli osuuskunnan on korvattava muita osuuskunnan perustamiseen liittyviä kuluja kuin julkiset maksut ja ne tavanomaiset palkkiot jotka johtuvat perustamisasiakirjojen laatimisesta ja siihen rinnastettavasta työstä. Perustamiskirjan määräykseen perustuen joku voi myös muuten saada osuuskunnalta itselleen erityisen oikeuden tai edun. Perustamiskirjassa tulee olla selvitys niistä mahdollisista seikoista, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa edellä tarkoitettua määräystä. Tässä selvityksessä tulee mainita henkilötiedot sekä muut vaaditut tiedot siitä, jota tarkoitettu määräys koskee.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa