Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan jäsenluettelo ja sen sisältö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jäsenluettelo

Osuuskuntalaissa säädetään jäsenluettelosta ja sen julkisuudesta. Osuuskunnan hallituksen tulee huolehtia siitä, että osuuskunnan jäsenistä pidetään jäsenluetteloa. Jäsenluetteloon merkitään osuuskunnan jokaisen jäsenen nimi ja osoite, jäsenen osuuksien lukumäärä sekä päivä, jolloin hän on tullut jäseneksi. Luetteloon voidaan merkitä myös muita tietoja, joilla on merkitystä osuuskunnan toimintaa silmällä pitäen. Luettelon tietoja tulee pitää ajan tasalla.

Osuuskunnan entisistä jäsenistä tulee pitää luetteloa, kunnes osuuskunta on palauttanut näille osuuskunnan osuusmaksun. Mikäli osuuskunnan säännöissä määrätään lisämaksuvelvollisuudesta, voidaan entinen jäsen poistaa jäsenluettelosta vasta, kun hänen lisämaksuvelvollisuutensa on päättynyt. Lisämaksuvelvollisuuden seuraamiseksi laadittava jäsenluettelo voidaan sisällyttää osuuskunnan varsinaiseen jäsenluetteloon, tai sitä voidaan pitää muulla luotettavalla tavalla. Luetteloon merkitään jäsenluettelossa vaadittavien tietojen lisäksi se päivä, jolloin jäsenen jäsenyys osuuskunnassa on päättynyt.

 

Jäsenluettelon julkisuus

Jäsenluettelo sekä luettelo entisistä jäsenistä on pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa jäsenten ja velkojien nähtävänä. Jäsenellä ja velkojalla on oikeus saada jäljennös luettelosta tai sen osasta kulujen korvaamista vastaan. Sama oikeus on muillakin, jotka osoittavat etunsa sitä vaativan.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa