Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan jäsenluettelo ja sen sisältö

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan hallituksen tulee huolehtia siitä, että osuuskunnan jäsenistä pidetään jäsenluetteloa. Jäsenluetteloon merkitään osuuskunnan jokaisen jäsenen nimi ja osoite, jäsenen osuuksien lukumäärä sekä päivä, jona hän on tullut jäseneksi.

Osuuskunnan entisistä jäsenistä tulee pitää luetteloa, kunnes osuuskunta on palauttanut näille osuuskunnan osuusmaksun. Mikäli osuuskunnan säännöissä määrätään lisämaksuvelvollisuudesta, voidaan entinen jäsen poistaa jäsenluettelosta vasta, kun hänen lisämaksuvelvollisuutensa on päättynyt. Lisämaksuvelvollisuuden seuraamiseksi laadittava jäsenluettelo voidaan sisällyttää osuuskunnan varsinaiseen jäsenluetteloon, tai sitä voidaan pitää muulla luotettavalla tavalla. Luetteloon merkitään jäsenluettelossa vaadittavien tietojen lisäksi se päivä, jolloin jäsenen jäsenyys osuuskunnassa on päättynyt.

Jäsenluettelo sekä luettelo entisistä jäsenistä on pidettävä osuuskunnan pääkonttorissa jäsenten ja velkojien nähtävänä. Jäsenellä ja velkojalla on oikeus saada jäljennös luettelosta tai sen osasta kulujen korvaamista vastaan. Sama oikeus on muillakin, jotka osoittavat etunsa sitä vaativan.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »