Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön varojen vähentyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiöllä, kuten ihmisilläkin, on usein elämänsä kuluessa hyviä ja huonoja ajanjaksoja. Luonnollisesti näiden tarkat ilmenemismuodot voivat poiketa toisistaan. Osakeyhtiöt saattaa esimerkiksi yleisen laskusuhdanteen tai muun kysynnän heikkenemisen seurauksena kohdata vakaviakin taloudellisia ongelmia. Aina seurauksena ei tarvitse olla yhtiön konkurssi tai saneerausmenettely. Toiminnan jatkaminen onkin myös osakeyhtiölain ensisijainen tavoite. Tätä tavoitetta tukemaan on lakiin säädetty myös tilanteesta, jossa osakeyhtiön varat niin sanotusti vähenevät ja niistä toimenpiteistä, joita yhtiössä kyseisessä tilanteessa tulisi tehdä.

Osakeyhtiön varojen vähentymisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtiön omien varojen määrä on vähentynyt liikaa suhteessa yhtiön osakepääoman määrään. Omilla varoilla tarkoitetaan siis yhtiön kaikkea sellaista pääomaa, jota ei voida laskea kuuluvan vieraaseen pääomaan. Vierasta pääomaa ovat siis kaikki yhtiön velat, eli sellaiset pääomaerät, jotka yhtiön tulee tulevaisuudessa maksaa takaisin. Vieraalle pääomalle tunnusomaista on lisäksi korko ja velvollisuus maksaa sitä sinä aikana kun pääoma on yhtiön käytettävissä. Välttämätöntä koronmaksuvelvollisuus ei kuitenkaan ole, jotta pääomaerä voitaisiin tulkita vieraaksi pääomaksi.

Osakepääomalla tarkoitetaan taas yhtiön perustamisvaiheessa osakepääomaksi merkittyä rahamäärää. Nykyään osakepääomaksi merkitään yleensä vain lain mukaan vaadittava vähimmäispääoma eli yksityisen osakeyhtiön kohdalla 2500e ja julkisen osakeyhtiön kohdalla 80000e. Näitä rahoja ei luonnollisestikaan pidetä panttina missään, vaan ne sekoittuvat yhtiön tilillä yhtiön muuhun varallisuuteen. Olennaista on vain se, että yhtiöllä on hallussaan jatkuvasti omaa pääomaa kyseinen määrä. Osakepääoma ei siis ole "korvamerkittyä".  Mikäli yhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen tulee viipymättä tehdä osakepääoman menettämisestä rekisteri-ilmoitus. Mikäli julkisen osakeyhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on alle puolet osakepääomasta, on hallituksen viipymättä laadittava tilinpäätös ja toimintakertomus yhtiön taloudellisen tilan selvittämiseksi.

Rekisteri-ilmoitus tehdään siis Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin, jossa se näkyy tietynlaisena varoituksena muun muassa yhtiön olemassa oleville ja tuleville velkojille. Tämä luonnollisesti voi aiheuttaa siinä mielessä ikävän ketjureaktion, että tällöin yhtiön vakavaraisuuden katsotaan heikentyneen, mistä johtuen on tavallista, että vieraan pääoman saatavuus heikkenee tai ainakin sen hinta kallistuu. Tämä lisää entisestään paineita nimenomaan oman pääoman ehtoisen rahan saamiseen. Kuka toisaalta haluaa maksaa vakavaraisuudeltaan vaarantuneen yhtiön osakkeista?

Mikäli taas yhtiön oma pääoma on taseen mukaan alle puolet osakepääomasta, hallituksen on viipymättä kutsuttava yhtiökokous koolle päättämään mahdollisista toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi. Yhtiökokous on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa tilinpäätöksen laatimisesta. Tällöin seurauksena ei siis ole osakepääoman menettämistä koskeva merkintä, vaan tilanne toimii ainoastaan varoitussignaalina sille, että merkintää kohti ollaan menossa. Osakepääoman menettämistä koskeva rekisterimerkintä voidaan poistaa yhtiön tekemän rekisteri-ilmoituksen perusteella, mikäli yhtiön oma pääoma on rekisteri-ilmoitukseen liitetystä taseesta ja vaaditusta muusta selvityksestä ilmenevällä tavalla yli puolet osakepääomasta. Mikäli yhtiössä on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuus valita tilintarkastaja, taseen ja muun selvityksen on oltava tilintarkastettuja.

Osakeyhtiön oman pääoman vähentyminen tai menettäminenkään ei aina ja välttämättä ole katastrofi. Joskus kyseinen tilanne muodostuu yhtiöön hetkeksi esimerkiksi erittäin suurten yllättävien menoerien vaikutuksesta, mutta korjaantuvat liiketoiminnan jatkuessa kuin itsestään. Aina niin ei kuitenkaan ole, mistä syystä tilanteeseen kannattaakin suhtautua vakavuudella. Lisätietoja saat osakeyhtiön varojen vähentymisestä helpoiten soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa