Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön tytäryhtiön perustaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Silloin kun osakeyhtiö omistaa niin monta toisen osakeyhtiön osaketta, että sillä on enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, taikka kun osakeyhtiöllä muutoin on osakkeiden omistuksen tai sopimuksen perusteella määräämisvalta toisessa osakeyhtiössä ja huomattava osuus sen toiminnan tuloksesta, on edellinen yhtiö emoyhtiö ja jälkimmäinen tytäryhtiö. Myös silloin kun emoyhtiö tytäryhtiöineen tai sen tytäryhtiö taikka useammat tytäryhtiöt yhteensä omistavat edellä tarkoitetun määrän jonkin muun yhtiön osakkeita, viimeksi mainittu yhtiö on emoyhtiön tytäryhtiö. Emoyhtiö tytäryhtiöineen muodostaa konsernin. Tytäryhtiö on samoin osakeyhtiö kuin sen emoyhtiökin, ja sen perustamisessa noudatetaan samaa menettelyä kuin osakeyhtiöiden osalta muutoinkin. Ulkomaille perustettavan tytäryhtiön perustamisessa noudatetaan kyseisen valtion lainsäädäntöä. Tytäryhtiö voidaan perustaa suoraan emoyhtiöksi tulevan osakeyhtiön toimesta, jolloin se merkitsee kaikki tai ainakin suurimman osan perustettavan tytäryhtiön osakkeista.

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi perustaja, ja yhtiöllä on oltava vähintään yksi osake. Perustajana voi olla joko luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, esimerkiksi toinen osakeyhtiö. Yhtiön perustamiseksi on laadittava kirjallinen perustamissopimus, jonka kaikki osakkeenomistajiksi tulevat allekirjoittavat. Perustamissopimuksessa on aina mainittava sopimuksen päivämäärä, kaikki osakkeenomistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet, osakkeesta yhtiölle maksettava merkintähinta, osakkeen maksuaika sekä hallituksen jäsenet. Perustamissopimukseen on otettava tai liitettävä yhtiöjärjestys. Osakeyhtiöllä on oltava tietty vähimmäisosakepääoma, joka yksityisten osakeyhtiöiden osalta on 2 500 euroa ja julkisten osakeyhtiöiden osalta 80 000 euroa. Osakeyhtiö syntyy, kun se rekisteröidään kaupparekisteriin. Rekisteröintiä varten yhtiön on tehtävä perustamisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa