Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön saneeraus konkurssin vaihtoehtona

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssimenettely on ehdottomasti kansanomaisin ja tunnetuin tapa päättää yhtiön elinkaari. Lähtökohtainen käsitys monella onkin, että osakeyhtiö käytännössä jatkaa toimintaansa, ellei sitä ajeta konkurssiin. Niin, miksi yhtiötä pitäisikään sellaisenaan lopettaa, jos se voidaan myydä? Vastauksena tähän toimii se, että on olemassa lukuisia tilanteita, joissa syystä tai toisesta yhtiön toiminnan lopettaminen ilman konkurssia on mielekkäintä. Esimerkiksi olennaisesti omistajansa ammattitaidolle perustuvalla osakeyhtiöllä tuskin on juuri mitään omistajastaan erillistä liikearvoa. Tämä tarkoittaan sitä, että yrityksen myyminen yrittäjän päättäessä jäädä esimerkiksi eläkkeelle ei ole mielekästä. Toisaalta yhtiö, joka on taloudellisissa vaikeuksissa ei ole enää pakotettu hakemaan itseään konkurssiin tai purkautumaan ilman konkurssia. Nykyään mahdollisuutena on myös niin sanottu yrityssaneeraus. Siitä lisää seuraavaksi.

Osakeyhtiön saneerauksella tarkoitetaan lakisääteistä maksukyvyttömyysmenettelyä, jossa määräysvalta on yhtiön velkojalla, ja jonka tavoitteena on palauttaa yrityksen menetetty maksukyky. Toisin sanoen, siinä missä konkurssin ensisijaisena tavoitteena on pelastaa velkojien näkökulmasta mitä pelastettavissa on, niin yrityssaneerauksessa koko toiminnan "fokus" on ensisijaisesti itse yrityksessä ja sen toimintamahdollisuuksissa. Konkurssissa yritys siis pyritään tavallaan "teurastamaan", eli muuttamaan yrityksen omaisuus rahaksi niin nopeasti ja niin hyvällä tuotolla kuin mahdollista. Joskus tämä voi toki edellyttää esimerkiksi kohtuullisen ehyiden liiketoimintakokonaisuuksien myymisen ja siten yrityksen toiminnan jatkumista tietyllä tavalla ostajayrityksessä, mutta usein seurauksena on myös omaisuuden realisoiminen pieninä osina.

Yrityssaneerauksessa voidaan tuomioistuimen vahvistamalla saneerausohjelmalla määrätä velallisyhtiön toimintaa, varallisuutta ja velkoja koskevista toimenpiteistä siten kuin yrityksen saneerauksesta annetussa laissa tarkemmin säädetään. Hakemus yrityksen saneerauksen aloittamisesta voidaan tehdä yhtiökokouksen päätöksellä. Myös hallitus voi tehdä hakemuksen, jos asia on kiireellinen. Hallituksen on tällöin viipymättä kutsuttava yhtiökokous koolle käsittelemään hakemuksen jatkamista. Hakemuksen voi tehdä kuitenkin myös yrityksen velkoja tai useampi velkoja yhdessä. Tämän lisäksi yksittäinen osakkeenomistaja voi hakea saneerausta, jos on todennäköistä, että hän tulisi kärsimään huomattavia taloudellisia tappioita yhtiön konkurssissa.

Saneerausmenettely voidaan aloittaa, jos sitä puoltavat vähintään kaksi velkojaa, joilla on saatavana vähintään 2/5 yhtiön veloista. Tämä johtuu siitä, että saneerausmenettelyssä tavataan antaa anteeksi tiettyjä osia veloista tai niiden koroista, vaikka yhtiö ei olisikaan vielä aivan "konkurssikypsä". Toisaalta näiden velkojien suostumusta ei luonnollisestikaan tarvita, jos yhtiötä uhkaa maksukyvyttömyys tai yhtiö on jo maksukyvytön. Saneerausmenettely joudutaan keskeyttämään kuitenkin, jos on todennäköistä, että menettely tuo vain lyhytaikaisen helpotuksen yhtiön toimintaan, yhtiö ei pysty suoriutumaan saneerauskustannuksista, yhtiö ei pysty suoriutumaan menettelyn alkamisen jälkeen syntyneistä veloista tai voidaan perustellusti uskoa, että saneerausmenettely haluttiin aloittaa pääasiassa velkojien oikeuksien loukkaamiseksi. Myös puutteellinen kirjanpito voi johtaa samaan lopputulemaan.

Saneerausmenettelyn alussa tuomioistuin määrää yhtiölle selvittäjän, jonka tehtävänä on koko saneerausmenettelyn toteuttaminen ja saneerausohjelman laatiminen. Selvittäjän toimintaa vahtii niin sanottu velkojatoimikunta, joka siis nimensä mukaisesti koostuu yhtiön velkojista. Jos kaikki sujuu hyvin, niin tuomioistuin voi hyväksyä selvittäjän laatiman saneerausohjelman, joka voidaan sitten panna myös täytäntöön. Parhaassa tapauksessa ohjelman toteuttamisen seurauksena on toimintakykyinen yhtiö. Lisätietoja aiheesta tarjoaa lakipuhelin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa