Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan vastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön hallituksen jäsenelle, hallintoneuvoston jäsenelle sekä toimitusjohtajalle on säädetty yleinen huolellisuusvelvollisuus yhtiötä kohtaan. Tämä tarkoittaa, että johdon on kaikissa toimissaan noudettava huolellisuutta ja edistettävä yhtiön etua. Yhtiön johtajat eivät saa asettaa omaa etuaan yhtiön edun edelle.

Yhtiön johtohenkilöiden on korvattava vahinko, jonka he tehtävässään huolellisuusvelvoitteen vastaisesti tahallaan tai huolimattomuudesta ovat yhtiölle aiheuttaneet. Yleisen huolellisuusvelvollisuuden rikkominen ei aiheuta vahingonkorvausvastuuta muuta kuin yhtiötä kohtaan. Suhteessa muuhun kuin yhtiöön vastuu edellyttää, että vahinko on aiheutettu rikkomalla osakeyhtiöitä koskevaa lakia muutoin kuin huolellisuusvelvollisuuden osalta tai yhtiöjärjestystä.

Johdon vahingonkorvausvastuu ei ole kollektiivista, vaan sen syntyminen edellyttää henkilökohtaista myötävaikutusta. Jokaisen vastuuvelvollisen osalta selvitetään erikseen, onko kyseinen henkilö osallistunut tiettyyn toimenpiteeseen tai laiminlyöntiin. Yhtiön johdon vahingonkorvausvastuu edellyttää tuottamusta. Vastuu ei toisin sanoen synny pelkästään sillä perusteella, että asianmukaisella harkinnalla ja selvityksellä tehty päätös osoittautuu myöhemmin liiketaloudellisesti tappiolliseksi.

Johdolta vaadittava huolellisuus arvioidaan lähtökohtaisesti objektiivisesti ja se seikka, millaista huolellisuutta voidaan kulloinkin edellyttää, ratkaistaan erikseen kussakin yksittäistapauksessa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa