Minilex - Lakipuhelin

Oikeuslähteet sopimusoikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Oikeuslähteellä tarkoitetaan oikeudellista lähdeaineistoa, jota sovelletaan sopimukseen. Ensisijaisena oikeuslähteenä on laki. Lakien tulkinnassa käytetään hyväksi lainvalmisteluaineistoa, johon kuuluvat mm. lainvalmistelukunnan mietinnöt ja hallituksen esitykset. Myös oikeuskäytännöllä on merkittävä asema sopimusoikeudellisena oikeuslähteenä. Korkeimman oikeuden ennakkotapaukset vahvistavat ja linjaavat sopimuskäytäntöä.

Kaikkia sopimuksia koskevia ongelmia ei kuitenkaan voida ratkaista lainsäädännön tai oikeuskäytännön avulla, minkä vuoksi yleisillä sopimusoikeudellisilla periaatteilla on suuri merkitys sopimusten tulkinnassa. Edellä mainittujen lisäksi on otettava huomioon myös kansainvälinen oikeuslähdemateriaali, joka koostuu pohjoismaisista, EY:n ja muista ylikansallisista oikeuslähteistä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »