Minilex - Lakipuhelin

Mikä on toimivaltainen hallinto-oikeus?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Valitus pitää tehdä toimivaltaiseen instanssiin eli oikeaan tuomioistuimeen. Toimivaltaisia tuomioistuimia hallintoasioissa ovat alueelliset hallinto-oikeudet, joita on Suomessa kahdeksan. Niiden tuomiopiirit mukailevat maakuntien rajoja ja jokaisen hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluu 1-3 maakuntaa. Valitusta ei kuitenkaan voi tehdä mille tahansa aluelliselle hallinto-oikeudelle, vaan valitus on tehtävä sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiiriin päätöksen tehneen viranomaisen toimialue kuuluu.

Kaikissa asioissa toimivaltaista tuomioistuinta ei kuitenkaan voida valita tällä perusteella. Perusteena voi olla myös päätöksen tehneen viranomaisen päätoimipaikka. Jos tämäkään peruste ei ratkaise toimivaltaista tuomioistuinta, määräytyy toimivaltainen hallinto-oikeus sen mukaan, minkä hallinto-oikeuden tuomiopiirissä päätös tehtiin. Joissakin asioissa hallinto-oikeuden tuomiopiirinä on koko Suomen valtio. Vaasan hallinto-oikeus on puolestaan ainoa hallintotuomioistuin, joka käsittelee eräitä ympäristöasioita. Jos on esimerkiksi valitettu alueellisen ympäristökeskuksen päätöksestä, on Vaasan hallinto-oikeus asiassa ainoa toimivaltainen tuomioistuin. Turvapaikka-asiat ja tulleja koskevat valitukset taas kuuluvat Helsingin hallinto-oikeudelle. Porotaloutta koskevat valitukset puolestaan kuuluvat Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeudelle. Joskus voi käydä niin, ettei asiassa löydetä toimivaltaista tuomioistuinta. Tässä tapauksessa asia kuuluu viime kädessä Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa