Minilex - Lakipuhelin

Mikä on toiminimi?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toiminimellä tarkoitetaan nimeä, jota elinkeinonharjoittaja tai yritys käyttää toiminnassaan, elinkeinotoimintaa harjoittaessaan. Arkikielessä toiminimi tarkoittaa useimmiten yrityksen nimeä. Toiminimen tärkein tehtävä onkin  elinkeinonharjoittajan yksilöiminen eli erottaminen muista elinkeinonharjoittajista. Toiminimeä sääntelee toiminimilaki.

Oikeus toiminimen käyttöön on kaupparekisteriin merkityllä elinkeinonharjoittajalla ja yrityksellä. Sellaisella yksityisellä elinkeinonharjoittajalla, jolla ei ole velvollisuutta tehdä ilmoitusta toiminnastaan kaupparekisteriin, ei ole myöskään velvollisuutta käyttää toiminimeä. Elinkeinovapauden periaatteesta johtuu, että erillistä elinkeinolupaa tai -ilmoitusta ei yleensä vaadita. Eräät toimialat, kuten taksiliikenne, ovat kuitenkin luvanvaraisia.

Kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja saa harjoittaa osaa toiminnastaan myös erityisellä nimellä eli aputoiminimellä. Elinkeinonharjoittaja voi toiminnassaan käyttää toiminimen ohella myös muuta tunnusta eli toissijaista tunnusta.Toissijainen tunnus on useimmiten toiminimen iskuosa tai sen niin sanottu väännös. Esimerkiksi "Stocka" on Stockman Oy:n toissijainen tunnus. Elinkeinonharjoittaja voi käyttää myös rinnakkaistoiminimeä, joka tarkoittaa toiminen käännöstä toiselle kielelle. Toiminimilain mukaan toiminimi saadaan rekisterödä kaksi- tai useampikielisenä, jos erikieliset ilmaisut sisällöltään vastaavat toisiaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa