Minilex - Lakipuhelin

Mikä on teknologiansiirtosopimus?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Teknologiansiirtosopimuksilla luovutetaan teknologiaa koskevia käyttölupia. Patenttilisenssisopimukset, tietokoneohjelmiston tekijänoikeuksia koskevat sopimukset ja sekamuotoiset sopimukset, joissa sovitaan muun ohella tekijänoikeuksien käyttöluvista, kun tämä ei ole sopimuksen päätavoite, ovat esimerkkejä teknologiansiirtosopimuksesta. Teknologiansiirtosopimuksiksi katsotaan myös sopimukset, joissa osa teknologian käyttämiseen liittyvästä riskistä säilyy siirtäjällä.

Teknologiansiirtosopimukset parantavat yleensä taloudellista tehokkuutta ja edistävät kilpailua, sillä ne voivat vähentää päällekkäisyyksiä tutkimus- ja kehitystyössä, lisätä kannustimia yritysten alustavaan tutkimus- ja kehitystyöhön, sekä helpottaa teknologian levittämistä ja luoda kilpailua tuotemarkkinoilla. Pelkästään tehokkuuden lisääntyminen ei kuitenkaan riitä, vaan tehokkuudesta on kohtuullisen osan siirryttävä kuluttajille. Lisäksi sopimukseen ei saa sisältyä muita kuin välttämättömiä rajoituksia eikä sopimuksella saa poistaa kilpailua merkittävältä osalta kyseessä olevien tuotteiden markkinoita. 

Teknologiansiirtosopimus tai sopimukseen perustuva rajoitus on kielletty, jos sen tavoitteena on kilpailun rajoittaminen tai jos sopimuksesta aiheutuu enemmän haittoja kuin hyötyjä. Sitä, rajoittaako teknologiansiirtosopimus kilpailua, on arvioitava niissä todellisissa olosuhteissa, joissa kilpailua esiintyisi ilman rajoittavaksi oletettua sopimusta. Esimerkiksi elinkeinonharjoittajien väliselle kilpailulle syntyy haittoja silloin, kun kaksi kilpailevaa yritystä solmii lisenssisopimuksen jakaakseen markkinat keskenään tai kun merkittävä lisenssinhaltija sulkee kilpailevia tekniikoita markkinoiden ulkopuolelle. Tällaiset sopimukset ovat luonnollisesti kiellettyjä niiden tarkoitusperien ja kilpailulle haitallisten vaikutusten takia.

Teknologian siirtoa koskevaa ryhmäpoikkeusasetusta sovelletaan kahden yrityksen välisiin teknologiansiirtosopimuksiin, jotka mahdollistavat sopimustuotteiden tuotannon. Ryhmäpoikkeus soveltuu keskenään kilpailevien yritysten välisiin sopimuksiin, jos yritysten yhteinen markkinaosuus ei ylitä 20 prosenttia merkityksellisillä markkinoilla. Kilpailevia yrityksiä ovat yritykset, jotka kilpailevat keskenään samoilla merkityksellisillä teknologia- tai tuotemarkkinoilla. Keskenään kilpailemattomien yritysten välisiin sopimuksiin ryhmäpoikkeus soveltuu silloin, kun kummankaan yrityksen osuus merkityksellisistä markkinoista ei ylitä 30 prosenttia. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei sopimuksiin sisälly tiettyjä kilpailua vakavasti estäviä rajoituksia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa