Minilex - Lakipuhelin

Mikä on tarjouskartelli?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tarjouskartelli on kielletty yhteistyön muoto, jossa samaan myymistä, ostamista tai palveluksen suorittamista koskevaan tarjouskilpailuun osallistuvat yritykset yhdenmukaistavat tarjouksensa. Tarjouskilpailussa yritykset, jotka normaalisti kilpailisivat keskenään, ovat siis yhteistoiminnassa ja esimerkiksi sopivat tarjouskilpailun yhteydessä hintatasosta tai muusta yhteisestä menettelystä. Jonkin menettelyn määrittely kielletyksi tarjousyhteistyöksi eli tarjouskartelliksi ei ole riippuvainen sopimuksen muodosta. Tarjouskartelli voi perustua niin kirjalliseen kuin suullisenkiin sopimukseen tai muuhun elinkeinonharjoittajien yhteisymmärrykseen.

Tarjouskilpailua käytetään usein kokonaistaloudellisesti parhaan ratkaisun löytämiseksi. Esimerkiksi julkisissa hankinnoissa tavoitteena on saada hankinta mahdollisimman halvalla sekä hankkia kokonaistaloudellisesti parempia tuotteita, koska siten säästetään tai vapautetaan resursseja muita tarkoituksia varten. Kilpailuttamisen avulla saavutetaan kuitenkin kustannussäästöjä tai laadukkaampia tuotteita vain silloin, kun yritykset kilpailevat aidosti keskenään. Tarjouskartelliin osalliset eivät kuitenkaan ole aidossa kilpailussa keskenään ja tästä johtuen kuluttavat hankintayksiköiden resursseja, vähentävät yleistä luottamusta kilpailua ja kilpailuttamista kohtaan ja haittaavat markkinoiden toimintaa.

Tarjouskartelli voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Yleinen tarjouskartellin toteuttamistapa on peitetarjouksen jättäminen, jolla pyritään luomaan aidon kilpailun vaikutelma. Tällöin esimerkiksi kilpailija jättää tarjouksen, jonka se tietää olevan liian korkea tai kilpailija jättää tarjouksen, joka sisältää sellaisia erityisehtoja, joita ostaja ei voi mitenkään hyväksyä. Kartelliin osalliset voivat myös sopia, että yksi tai useampi yritys pidättäytyy tarjoamasta tai vetää jo jättämänsä tarjouksen pois, jotta voittajaksi sovittu tarjous tulee valituksi. Tarjouskartellien yleisenä tavoitteena on nostaa voittavan tarjouksen hintaa ja kasvattaa näin kartellissa mukana olevien yritysten tuottoja. Yritykset, jotka suostuvat luopumaan tarjouksen tekemisestä tai jotka jättävät tarkoituksella häviävän tarjouksen, voivat esimerkiksi saada vastineeksi aliurakoita tai toimitussopimuksia valituksi tulleelta toimittajalta.

Sallittua yhteistyötä on kuitenkin elinkeinonharjoittajien antama yhteinen tarjous yhteisestä suorituksesta eli konsortio, jossa kaikki yhteistarjoukseen osallistuvat myös osallistuvat itse työn suorittamiseen. Sallitulla yhteisellä tarjouksella tarkoitetaan järjestelyä, jossa yritykset sitoutuvat sellaiseen yhteiseen työsuoritukseen, josta yritys ei yksinään pystyisi suoriutumaan. Yhteistyötarjous annetaan kohteissa, jotka edellyttävät suuria hankintoja, investointeja ja resursseja, kuten rakennusurakoissa, joista etenkin pienemmillä yrityksillä on vaikeuksia selvitä yksinään.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa