Minilex - Lakipuhelin

Mikä on kirkollisvalitus?


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Eräisiin evankelis-luterilaisen kirkon piirissä tehtyihin päätöksiin haetaan muutosta kirkollisvalituksella. Kirkollisvalitus on muutoksenhakukeino, jolla haetaan muutosta ensi asteena hallinto-oikeudelta. Kirkollisvalitus kuitenkin käy oikeusturvakeinoksi vain tiettyjen kirkon toimielinten tekemiin päätöksiin. Nämä toimielimet ovat kirkkovaltuusto, yhteinen kirkkovaltuusto, seurakunnan ja hiippakunnan vaalilautakunta, hiippakuntavaltuusto, tuomiokapituli sekä kirkkohallitus. Jos kirkkoneuvosto, seurakuntaneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto on antanut oikaisuvaatimuksen tai kurinpitomenettelyn johdosta päätöksen, haetaan muutosta siihen kirkollisvalituksella.

Toimivaltainen hallinto-oikeus ei määräydy kirkollisvalitusasiassa samalla perusteella kuin muissa hallintoasioissa. Kirkollisista asioista valitettaessa tuomiopiirit poikkeavat tavanomaisista hallinto-oikeuksien tuomiopiireistä. Yleensä valitus on tehtävä sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä tuomiokapituli sijaitsee. Kuitenkin kirkkohallituksen päätöksistä on valitettava aina Helsingin hallinto-oikeudelle.

Kirkollisvalitus tulee tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa