Minilex - Lakipuhelin

Mikä on katselmus?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jos se hallintoasian selvittämiseksi on tarpeellista, viranomainen voi toimittaa katselmuksen. Katselmus tarkoittaa, että viranomainen käy paikalla tutustumassa olosuhteisiin, jotka on tunnettava asian ratkaisemiseksi. Katselmuksia pidetään erityisesti rakennus- ja ympäristöasioissa. Katselmukseen kutsutaan asianosaiset sekä päätöksen tehnyt viranomainen, jotka voivat esittää näkemyksensä katselmuksen kohteesta.

Katselmuksesta ei saa aiheutua kohtuutonta haittaa katselmuksen kohteelle eikä sen haltijalle. Katselmuksesta pidetään pöytäkirjaa, joka annetaan tiedoksi asianosaiselle ja muille katselmukseen kutsutuille henkilöille. Pöytäkirjassa on oltava tiedot viranomaisen tekemistä havainnoista sekä asianosaisen tekemistä huomautuksista.

Katselmus on pääsääntöisesti julkinen, mutta viranomainen voi rajoittaa yleisön pääsyä katselmukseen, jos se on tarpeen asian laadun tai katselmuksen kohteena olevan toiminnan luonteen vuoksi. Katselmuksen toimittaminen kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa on mahdollista vain poikkeuksellisesti.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »