Minilex - Lakipuhelin

Matkatavaran kuljetus rautatieliikenteessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Matkatavaralla rautatieliikenteessä ei tarkoiteta käsimatkatavaraa, joka matkustajalla on mukanaan lähestulkoon aina istumapaikallaan.

Matkatavaralla tarkoitetaan tavaraa, jonka rautatieyritys on ottanut kuljetettavakseen matkustajan kuljetuksen yhteydessä maksua vastaan. Tällaisesta matkatavaran kuljettamisesta tehdään aina erillinen matkatavaratodistus. Kuljetuksen päätyttä matkatavara luovutetaan tämän matkatavaratodistuksen esittäjälle, ellei ole perusteltua syytä epäillä, että matkatavaratodistuksen esittäjä ei ole oikeutettu saamaan matkatavaraa haltuunsa. Jollei matkatavaratodistusta esitetä, rautatieyritys on velvollinen luovuttamaan matkatavaran vain sille, joka todistaa oikeutensa siihen. Rautatieyrityksellä on oikeus myydä hakematta jätetty matkatavara siten kuin elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetussa laissa säädetään.

Kuljetettavaksi otettu matkatavara, kuten käsimatkatavara tai muu tavara saadaan tarkastaa, jos on perusteltua syytä epäillä, että se aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle, ympäristölle tai omaisuudelle.

Rautatieyritys on matkatavaran kuljetettavaksi ottamisesta sen luovutukseen asti vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut luovutuksen viivästymisestä tai siitä, että tavara on kokonaan tai osittain kadonnut tai vahingoittunut. Rautatieyritys kuitenkin vapautuu tästä vastuusta, jos se näyttää vahingon aiheutuneen lähettäjän tai vastaanottajan virheestä tai laiminlyönnistä, lähettäjän tai vastaanottajan antamasta määräyksestä, joka ei johdu rautatieyrityksen virheestä tai laiminlyönnistä, tavarassa olevasta viasta, tai seikasta, jota rautatieyritys ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia se ei ole voinut ehkäistä. Rautatieyritys vapautuu vastuusta myös, jos se näyttää tavaran katoamisen tai vahingoittumisen voineen johtua tavaran erityisestä alttiudesta katoamiselle tai vahingoittumiselle tai katoamiselle tai vahingoittumiselle alttiin tavaran puutteellisesta pakkaamisesta, eikä muuta näytetä. (ks. Matkatavaran vahingoittuminen tai luovutuksen viivästyminen sekä Matkatavaran katoaminen rautatiekuljetuksessa)

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa