Minilex - Lakipuhelin

Matkatavaran katoaminen rautatiekuljetuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli matkustaja on antanut matkatavaransa rautatieyrityksen kuljetettavaksi eikä matkatavaroita ole luovutettu hänelle seitsemän päivän kuluessa niiden tiedustelemisesta, katsotaan matkatavarat kadonneeksi. Korvausta matkatavaran katoamisesta voi siis vaatia seitsemän päivän jälkeen.

Jos kadonnut matkatavara myöhemmin löytyy, rautatieyrityksen on ilmoitettava siitä korvauksen saaneelle, jollei tämä ole korvauksen vastaanottaessaan kirjallisesti suostunut siihen, että ilmoitusta ei tehdä. Korvauksen saaneella matkustajalla on oikeus löytyneeseen tavaraan, jos hän vaatii sen luovuttamista 30 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä, palauttaa saamansa korvauksen ja suorittaa rautatieyritykselle sille kuljetussopimuksen perusteella kuuluvat saatavat. Korvauksen saaneella matkustajalla on kuitenkin oikeus vähentää rautatieyritykselle palautettavasta korvauksesta se korvaus, joka hänelle kuuluu rautatiekuljetuslain nojalla tavaran luovutuksen viivästymisen johdosta. Tämä korvaus käsittää viivästymisestä aiheutuneen vahingon, mutta se on kuitenkin enintään kuljetusmaksu nelinkertaisena.

Rautatieyritys on velvollinen maksamaan korvausta matkatavaran katoamisesta, jos matkatavara on kadonnut kokonaan tai vain osittain. Rautatieyrityksen on suoritettava matkatavaraan oikeutetulle vahingon määrää vastaava korvaus, mikä on kuitenkin enintään 1700 euroa kollilta, tai jos vahingon määrää ei ole osoitettu, korvaus on 170 euroa kollilta. Kollilla tarkoitetaan aina yhtä pakkausyksikköä. Rautatieyrityksen on maksettava matkustajalle myös suoritetut kuljetusmaksut ja muut kadonneen matkatavaran kuljetuksesta aiheutuneet maksut. Jos vain osa kollista on kadonnut eikä vahingon määrää ole osoitettu, rautatieyrityksen on suoritettava kollikohtaisesta 170 euron korvauksesta ja suoritetuista kuljetusmaksuista ja muista kuljetuksesta aiheutuneista maksuista kadonnutta määrää vastaava osuus.

Moottoriajoneuvon tai vesikulkuneuvon katoamisesta rautatieyrityksen on suoritettava korvauksena sen käypä arvo, kuitenkin enintään 10 000 euroa. Ajo- tai kulkuneuvoon tai sen katolle kuljetuksen ajaksi jätetyn tavaran katoamisesta on suoritettava korvauksena tavaran käypä arvo, kuitenkin enintään 1 700 euroa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa