Minilex - Lakipuhelin

Markkinoinnin kaksi sääntöä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kaikkea markkinointia koskee kaksi ehdotonta sääntöä, joiden tarkoituksena on suojella kuluttajia ja ylläpitää rehellistä kilpailua. Markkinoinnista on ensinnäkin käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä toiseksi se, kenen lukuun markkinointi toteutetaan. Markkinoinnista on siis käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus. Markkinoinnissa ei siten esimerkiksi saa antaa mielikuvaa siitä, että mainoksessa on kyse virallisesta tiedotuksesta tai pelkästä tieteellisestä tutkimuksesta. Jos markkinoinnin perimmäisenä tarkoituksena on edistää kaupankäyntiä, asia on tuotava jollain tavalla markkinoinnissa ilmi. Useimmissa lehti-, Internet- ja televisiomainoksissa tämä voidaan toteuttaa yksinkertaisesti mainitsemalla mainoksen yhteydessä, että kyseessä on mainos. Yleensä kuitenkin markkinoinnin mainosluonne tulee esille jo mainoksesta itsestään ilman, että sitä täytyy erikseen korostaa. Tarkoituksena on suojella kuluttajia, joiden on jo oikeusturvasyistä tärkeää tietää markkinoinnin taustalla olevista kaupallisista vaikuttimista ja viestin puolueellisuudesta. Toiseksi markkinoinnista on myös käytävä selkeästi ilmi, kenen lukuun se toteutetaan. Kuluttajan ja kilpailijan on saatava selvästi ja luotettavasti tieto siitä, kuka on mainoksen takana. Ilman tätä tietoa kuluttaja tai kilpailija voi yhdistää mainoksen väärään elinkeinonharjoittajaan. Tästä voi olla haittaa sekä kuluttajalle että elinkeinonharjoittajalle.Näistä markkinoinnin edellytyksistä on säädetty kuluttajansuojalaissa.

Myös laki sopimattomasta toiminnasta elinkeinotoiminnassa asettaa rajoituksia markkinoinnille. Tämä laki asettaa rajoituksia esimerkiksi vertailevalle markkinoille eli mainoksille jossa elinkeinonharjoittaja vertaa omaa tuotettaan kilpailijan tuotteeseen. Vertaileva markkinointi on sallittua kunhan se täyttää lain edellytykset. Vertaileva markkinointi ei esimerkiksi saa olla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa. Se ei saa aiheuttaa sekaannuksen vaaraa mainostajan ja kilpailijan tavaramerkkien tai hyödykkeiden kesken. Mainostettua hyödykettä ei saa myöskään esittää vertailtavan hyödykkeen jäljitelmänä. Nämä säännöksen suojaavat lähinnä elinkeinonharjoittajia toisten elinkeinonharjoittajien sopimattomalta menettelyltä, mutta ne suojaavat välillisesti myös kuluttajaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa