Minilex - Lakipuhelin

Loukkausoikeudenkäynnissä voidaan vaatia korvauksia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hyödyllisyysmallin suojaaman keksinnön oikeudettomasta käytöstä voi vaatia oikeudenloukkaajalta korvauksia. Joka tahallaan tai tuottamuksesta loukkaa hyödyllisyysmallioikeutta, on velvollinen suorittamaan kohtuullisen korvauksen keksinnön hyväksi käyttämisestä sekä korvauksen muusta vahingosta, jonka loukkaus on aiheuttanut. Korvausta voi vaatia loukkauskanteen yhteydessä tai erikseen.

Hyödyllisyysmallioikeuden loukkauksen perusteella voidaan korvausta vahingosta vaatia ainoastaan viiden viimeisen vuoden ajalta ennen kanteen vireille panoa. Oikeus korvaukseen vahingosta, jota koskevaa kannetta ei ole pantu vireille sanotun ajan kuluessa, on menetetty. Toisin sanoen, jos käyttöä on ehtinyt tapahtua pidemmän ajan kuluessa, oikeudenhaltija joutuu itse kärsimään oikeudettomasta käytöstä aiheutuneet vahingot. Vastapuoli joutuu maksamaan kohtuullisen korvauksen keksinnön hyväksikäyttämisestä sekä korvauksen muusta aiheutuneesta vahingosta, jonka loukkaus on aiheuttanut. Jos tuottamus on vähäinen, voidaan vahingonkorvausta sovitella, ja milloin hyödyllisyysmallioikeuden loukkaus ei ole tahallinen eikä tuottamuksellinen, loukkaaja on velvollinen suorittamaan korvausta keksinnön hyväksi käyttämisestä siinä määrin kuin se katsotaan kohtuulliseksi. Jos oikeudenloukkaus ei ole ollut tahallinen, eikä se ole tapahtunut selvästä huolimattomuudesta, korvattava summa voi siis olla pienempi.

Varsinaisen vahingonkorvauksen lisäksi tuomioistuin voi kantajan vaatimuksesta määrätä vastaajan korvaamaan kohtuulliset kustannukset, jotka oikeudenhaltijalle aiheutuvat siitä, että hän soveltuvin toimin julkistaa tietoja lainvoimaisesta tuomiosta, jossa vastaajan on todettu loukanneen hyödyllisyysmallioikeutta. Eli sellaiset kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että oikeudenomistaja yrittää tuoda yleiseen tietoon, kenellä todellisuudessa on oikeus kyseiseen hyödyllisyysmalliin, voidaan korvata.

Korvausta harkitessaan tuomioistuimen tulee ottaa huomioon julkistamisen yleinen merkitys, loukkauksen laatu ja laajuus, julkistamisesta aiheutuvat kustannukset ja muut vastaavat seikat. Tuomioistuin määrää vastaajan korvattavien kohtuullisten julkistamiskustannusten enimmäismäärän. Kantajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos tietoja tuomiosta ei ole julkistettu tuomioistuimen määräämässä ajassa lainvoimaiseksi tulleen tuomion antamisesta. Korvauksia oikeudenloukkauksista ei luonnollisesti voida määrätä, jos hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröinti on lainvoimaisella päätöksellä julistettu mitättömäksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa