Minilex - Lakipuhelin

Liikesalaisuudet työ- ja palvelussuhteessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Elinkeinoharjoittajan palveluksessa olevilla on velvollisuus pitää yrityksen liikesalaisuudet omana tietonaan. Joka elinkeinonharjoittajan palveluksessa ollessaan on saanut tiedon liikesalaisuudesta, ei saa sitä palvelusaikanaan oikeudettomasti käyttää eikä ilmaista hankkiakseen itselleen tai toiselle etua tai toista vahingoittaakseen. Velvollisuus kestää niin kauan kuin palvelussuhde on voimassa, elleivät osapuolet ole muuta sopineet. Usein jo työsuhteen alussa voidaan sopia erilaisista salassapitovelvollisuuksista, jotka jatkuvat rajatun ajan myös palvelussuhteen päättymisen jälkeen. Salassapitovelvollisuus koskee myös niitä, jotka elinkeinonharjoittajan puolesta tehtävää suorittaessaan ovat saaneet tiedon liikesalaisuudesta. Samoin niitä, joille työn tai tehtävän suorittamista varten tai muuten liiketarkoituksessa on uskottu tekninen esikuva tai tekninen ohje, koskee salassapitovelvollisuus. Liikesalaisuuksia ei siis saa oikeudettomasti käyttää eikä ilmaista. Liikesalaisuuden suoja menee myös palvelussuhteen osapuolia pidemmälle: joka on saanut toiselta tiedon liikesalaisuudesta, teknisestä esikuvasta tai teknisestä ohjeesta tietäen, että tämä on hankkinut tai ilmaissut tiedon oikeudettomasti, ei saa sitä käyttää eikä ilmaista. Toisin sanoen, jos esimerkiksi elinkeinonharjoittajan työntekijä siirtyisi toisen elinkeinonharjoittajan palvelukseen ja hänellä olisi yhä salassapitovelvollisuus ensin mainitun liikesalaisuuksista, mutta hän kuitenkin ilmaisisi tiedon näistä liikesalaisuuksista, uusi työnantaja ei saisi hyödyntää näitä tietoja, jos tietäisi, että työntekijä on nämä tiedot luvattomasti ilmaissut. Salassapitovelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa syytteeseen yrityssalaisuuden rikkomisesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa