Minilex - Lakipuhelin

Liikesalaisuuden luvaton hankkiminen ja käyttö ovat lailla kiellettyjä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kukaan ei saa oikeudettomasti hankkia tai yrittää hankkia tietoa liikesalaisuudesta eikä käyttää tai ilmaista näin hankkimaansa tietoa. Oikeudettomalla hankkimisella tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, ettei tiedon hankkijalla ole siihen yrityksen tai lain antamaa lupaa. Merkitystä ei ole sillä, onko liikesalaisuudet onnistuttu saamaan tietoon, vaan jo pelkkä hankkimisen yrittäminen on lainvastaista. Käytännössä yrityksen tapahtumisen todistaminen tuomioistuimessa voi olla ongelmallista. Toiseksi liikesalaisuuden oikeudeton käyttö on siis kielletty. Kun liikesalaisuuden oikeudeton hankkiminen on laitonta, on loogista, että myös laittomasti hankitun tiedon käyttäminen ja ilmaisu ovat lainvastaisia. Laitonta käyttämistä voi olla esimerkiksi tiedon antaminen eteenpäin tai tiedon käyttäminen omassa yrityksessä niin, että siitä aiheutuu itselle taloudellista etua. Myös sellainen käyttö, josta ei ole itselle suoranaista hyötyä, mutta josta on haittaa liikesalaisuuden omistajalle, voidaan katsoa liikesalaisuuden laittomaksi käytöksi. Kolmanneksi lailla kielletään toiselta saadun tiedon käyttö ja ilmaisu, jos tiedon saaja tietää, että tieto on alun perin hankittu luvatta. Joka on saanut toiselta tiedon liikesalaisuudesta, teknisestä esikuvasta tai teknisestä ohjeesta tietäen, että tämä on hankkinut tai ilmaissut tiedon oikeudettomasti, ei saa sitä käyttää eikä ilmaista. Ratkaisevaa on siis saajan tietämys siitä, että tiedot on hankittu tai ilmaistu oikeudettomasti. Jos saaja on vilpittömässä mielessä eli ei tätä perustellusti tiedä, hänen tietoonsa saaman liikesalaisuuden käyttöä ei voida pitää laittomana.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa